Téměř dvě stovky policistů chybějí v policejních sborech v Plzeňském kraji. Podobné problémy mají města s naplněním stavu strážníků, v Plzni jich chybí zhruba dvacítka. Jejich nedostatek je dlouhodobý, přestože nabízí nováčkům různé bonusy a benefity.

„V Plzeňském kraji je potřeba 2373 policistů. Skutečný stav je 2187, chybí jich tedy 186, “ řekla mluvčí policie Martina Korandová. Nejvíce by jich uvítali na Domažlicku, kde jich chybí dvacet. Naopak nejméně jich postrádají v Rokycanech, potřebovali by tam jedenáct policistů. Na Tachovsku chybí osmnáct policistů. Plzeňvenkov má sedmnáct policistů podstav. V Klatovech chybí čtrnáct policistů a na městském ředitelství v Plzni dokonce šestnáct. „Výkon služby je zajištěný,“ zdůraznila Korandová. Policie se snaží přilákat nováčky mnoha způsoby, například jim nabízejí i byty. „Náborový příspěvek činí po zkušební době sto deset tisíc korun. Zaměstnanec má nárok na šest týdnů dovolené, dostává také příspěvek na penzijní pojištění. Jednou za dva roky dostávají policisté příspěvek na dovolenou ve výši deset tisíc korun. Po patnácti letech ve službě mají také nárok na ozdravný pobyt, například čtrnáctidenní pobyt v lázních,“ vysvětlila Korandová.

Nástupní plat činí přibližně 24 tisíc korun a po roce vykonávání služby si policista vydělá kolem třiceti tisíc korun.

BYTY I NÁBOROVÉ PŘÍSPĚVKY

Mnohé obce nabízejí novým policistům nebo strážníkům byty; patří mezi ně třeba Plzeň či Stříbro. „Potřebujeme více městských strážníků a také policistů, a proto jsme schopni nabídnout jim byty,“ uvedl starosta Stříbra Václav Votava. „Nabízíme velkou řadu zaměstnaneckých benefitů, jako je možnost získání městského bytu, náborový příspěvek vyplácený vždy měsíčně ve výši tisíc korun po dobu dvou let, rizikový příplatek 7500 korun, volno nad limit řádné dovolené a řadu dalších,“ uvedla mluvčí Městské policie v Plzni Jana Pužmanová. Dodala, že v současné době má Městská policie v Plzni 259 zaměstnanců s platným osvědčením o splnění odborných předpokladů pro výkon povolání strážníka, ale měla by jich mít 276.

Policistou nebo strážníkem se může stát člověk starší 18 let, který je bezúhonný, dosáhl úplného středoškolského vzdělání, prokáže zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost. Pokud uspěje v přijímacím řízení, může sloužit na mnoha úsecích u městské policie. U Policie České republiky se mohou nováčci uplatnit například ve službě pořádkové policie, která chrání veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení a dohlíží na bezpečnost silničního provozu. Dalším útvarem je dopravní policie, která dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Krajské ředitelství Policie ČR v Plzni pořádá náborové workshopy, kdy se lidé mohou blíže seznámit s prací policistů a zároveň si vyzkoušet fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení.