Po dobu uzavírky části Plaské ulice v Plzni budou chodci i cyklisté nuceni využít náhradní trasu Kamenný rybník – Šídlovský rybník – rybník Nováček – Třemošenský rybník.