Kompletní obnova opatské rezidence byla dokončena v klášteře v Plasích na Plzeňsku. Návštěvníkům ji představí nová prohlídková trasa věnovaná šlechtické rodině Metternichů. Obnovena byla budova Starého opatství, Nová prelatura a část zahrad.

Projekt Cisterciácký klášter Plasy – obnova opatské rezidence byl spolufinancovaný z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Návštěvníkům se opatská rezidence s novou prohlídkovou trasou Zámek Metternichů otevře poprvé v pátek 21. července. „Právě završená rekonstrukce opatské rezidence je významným krokem k celkové obnově areálu plaského kláštera. Ačkoliv klášter spravuje několik vlastníků, je potěšitelné, že při jeho obnově postupujeme podle jednotné koncepce. Díky obnově opatské rezidence se návštěvníkům otevírají dosud nepřístupné prostory, nová prohlídková trasa a návštěvnické centrum,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

„Těší mě, že plaský klášterní areál coby významná monastická památka střední Evropy, prochází postupnou záchranou a obnovou. Téměř devět století trvající historie stavby, na níž zanechali svůj pomyslný podpis Jan Blažej Santini-Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer a do níž patří také rodina kancléře Metternicha jako jednoho z majitelů, z ní činí unikátní památku svým významem dalece přesahující hranice naší země,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Stavební část projektu začala 5. října 2020. Předcházel jí archeologický průzkum, který přinesl řadu nových objevů, například podzemní chodbu z 15. století na dvoře prelatury nebo 10 metrů hlubokou jímku, ukrývající více než stovku předmětů z nejrůznějších materiálů, které vypovídají o každodenním životě mnichů na přelomu 17. a 18. století.

Budově Starého opatství, která patří k nejstarším částem areálu, se navrátila podoba z počátku 20. století, než začala sloužit jako internát. V přízemí vzniklo nové návštěvnické centrum s pokladnami, ve sklepních prostorách bude expozice o stavebně-historickém vývoji kláštera a archeologickém výzkumu. „Na stavbu opěrného pilíře v návštěvnickém centru jsme použili cihly ze 12. století, materiál na výměnu poškozených kamenných částí fasády jsme sbírali v lokalitách, v nichž se těžil kámen pro stavbu v době baroka,“ upozorňuje kastelán kláštera Plasy Pavel Duchoň.

Výraznou proměnou prošel především interiér Nové prelatury v prvním patře, kde je instalovaná nová prohlídková trasa Zámek Metternichů. Návštěvníky čeká nevšední zážitek, který nenabízí žádná jiná památka ve správě NPÚ. Samostatně bez průvodce si prohlédnou zařízené pokoje z doby druhé poloviny 19. století a v autentickém interiéru zažijí šlechtické bydlení doslova na vlastní kůži. Šlechtický salón je vybaven replikami metternichovského nábytku a textilií, které mohou návštěvníci důkladně prozkoumat, vyzkoušet a odpočinout si tady. Zajímavostí je i to, že jsou všechny restaurované hodiny funkční nebo že květiny, které krášlí žardiniéry, jsou z papíru.

Projekt zahrnoval také obnovu části bývalé opatské zahrady. Jejím středobodem se stala kašna, která získala svoji původní barokní podobu. Kompletně bude zahrada obnovena v roce 2025 včetně altánu a ambitové chodby.

„Obnova klášterního areálu není zdaleka u konce. V rámci programu Péče o národní kulturní dědictví probíhá oprava střešního pláště a hodinové věže sýpky včetně zajištění její statiky. Dále pokračuje i dlouholetá a náročná obnova podzemního systému, který je pro plaský areál klíčový,“ uzavírá ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Celkové náklady na obnovu opatské rezidence dosáhly částky 201 milionů korun, z toho téměř 102 milionů činila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).