Nové haly by měly sloužit pro logistiku či lehkou výrobu s vyšší přidanou hodnotou. „Průmyslový areál severně od Nýřan doznal po roce 1990 řadu spíše negativních změn počínaje krachem bývalé Likony. Část ploch, kde se nacházely budovy, byla novými vlastníky zrevitalizována, větší část ploch nezastavěných zůstala v nezměněném stavu. Tato část byla v poslední době využívána k neoprávněnému ukládání velkého množství odpadů. Jedná se historicky o území, které bylo vždy vedeno v územních plánech města pro průmyslovou výstavbu, kde není novou výstavbou dotčen žádný zábor zemědělské půdy, nýbrž jde opět o smysluplnou revitalizaci území,“ říká starosta Nýřan Jiří Davídek.

„Panattoni Park Nýřany Terminál projektujeme v souladu s naším dlouhodobým trendem smysluplné revitalizace brownfieldů. Území bývalých uhelných dolů a betonárny je typickou ukázkou mrtvého místa, které má obec za humny desítky let jen ‚pro zlost‘ a které navíc představuje riziko pro životní prostředí. Při výstavbě nových hal budeme klást akcent na koncept udržitelného rozvoje. Výsledkem budou moderní a funkční industriální prostory, které splňují nejpřísnější kritéria ekologické výstavby,“ uvádí Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.