Podle vedení NP Šumava je to díky počasí v průběhu vegetační sezóny a také díky efektivitě nastavených opatření. „Pokles vytěžených smrků napadených kůrovci byl letos významný. Oproti původním předpokladům, které počítaly s nárůstem těžeb na 250 tisíc m3, pravděpodobně vytěžíme pouze okolo 150 000 m3, tj. 60 procent původního odhadu,“ informoval náměstek ředitele NPŠ Jan Kozel. Dodal, že vloni park zpracoval 209 000 m3 kůrovcem napadeného dříví. Ekonomický náměstek ředitele NPŠ Martin Roučka uvedl, že parku se letos dařil i prodej vytěženého dříví. „V prvním pololetí jsme vyčistili většinu skladů, kde leželo neprodané dřevo z loňského roku. I průměrné zpeněžení bude vyšší než v roce 2019. Konkrétně – ke konci roku se bude pohybovat na úrovni 900,- Kč/m3, tedy o cca 50,- Kč/m3 více, než loni,“ doplnil Roučka.

Stavění vánočního stromu v Klatovech.
Vánoční strom již stojí na náměstí, doplní ho rozšířený betlém