V obci se proti sobě postavily dvě strany, Společně za obec a Sdružení nezávislých kandidátů Nová Ves. V sedmičlenném zastupitelstvu získalo pět členů sdružení, Společně za obec bude mít dva zastupitele. Účast u voleb byla vysoká, z 235 voličů jich k urně dorazilo rovných 80 procent.

Situace se v Nové Vsi oproti předchozím volbám otočila. Po zářijových volbách totiž strana Společně za obec získala čtyři mandáty. Ostatní tři ze sedmi zvolených zastupitelů ale svůj mandát složili a zastupitelstvo tak nebylo kvůli nízkému počtu zastupitelů usnášeníschopné.

„Nová Ves má sedm zastupitelů. Po zářijových komunálních volbách se tři ze zvolených zastupitelů svého mandátu vzdali," řekl v říjnu Deníku starosta obce Miroslav Sedlák. „Tři zvolení zastupitelé kandidovali každý sám za sebe," dodal starosta. Zmíněná trojice už v březnových volbách nekandidovala samostatně, ale jde o členy sdružení nezávislých, které vzniklo teprve před těmito volbami. Všichni tři byli znovu zvoleni.