„Ve škole začala fungovat nová knihovna. Z půdních prostor jsme udělali další učebny, které budou sloužit pro matematiku a přírodopis a rovněž i učebnu vaření,“ sdělil starosta Nezvěstic Lukáš Karkoš. Z půdních prostor druhé budovy základní školy by pak měla vzniknout s největší pravděpodobností učebna hudební výchovy.

První etapa přestavby školy se uskutečnila v minulém roce. Tato akce si vyžádala dvaadvacet milionů korun, přičemž obec musela do svého rozpočtu sáhnout pro sedm milionů. Zbytek platilo ministerstvo školství.

„V této první fázi vznikla nová učebna výtvarné výchovy, dále pak učebny chemie, fyziky a jazyků. Opravy se dočkala i školní kuchyně,“ podotkl Karkoš s tím, že peníze poskytnuté ministerstvem byly rovněž na rozšíření kapacity školy. Ta dnes pojme čtyři sta žáků.

Podle Karkošových slov by obec chtěla v budoucnu vyměnit deset let staré zařízení počítačové učebny. Na tuto akci opět žádá o dotaci.

Jan Skala