Díky kurzu se měly lépe poznat děti, jež se doteď neznaly, ale nebyl to jediný záměr. „Cílem celodenní akce bylo sblížit žáky, kteří přišli z okolních malotřídek, se žáky navštěvující třídy prvního stupně v Nepomuku. Akce rovněž zahájila čtyřletý kontinuální program pro třídní kolektivy zaměřený na problematiku rizikových forem chování a podporu sociálních dovedností žáků," uvedl ředitel základní školy Milan Demela.

Jak tedy takový kurz vypadal? „Žáci a žákyně měli dopoledne v učebnách možnost se vzájemně představit a poznat. Všichni si z domova přinesli bílá bavlněná trička, která v první dvouhodinovce vyzdobili obrázky s motivy lodě, moře a obrázek pak doplnili svým křestním jménem. Takzvané strategické hry byly další činností. Během nich si děti vyzkoušely svou zručnost, uplatnily fantazii a koordinovaly činnosti v kolektivu. Součástí těchto společných aktivit byla verbální a neverbální komunikace," popsal ředitel.

Po obědě ve školní jídelně se všichni ze tříd přesunuli do školního areálu, kde strávili zbytek dne.

Zakládali lodní deníky a postavili maketu lodi. Tělesnou zdatnost, rovnováhu a odvahu dokonale prověřila činnost na lanech.

„Kurz jsme letos uspořádali poprvé," uvedla k akci hlavní koordinátorka učitelka Jana Berkovcová. „V rámci dlouhodobého preventivního programu jsme s nově nastoupivšími šesťáky zahájili čtyřletou prevenci právě touto akcí. Věřím, že celodenní program jim umožnil se poznat jinak než ve třídě při vyučování, každý měl možnost ukázat, co v něm je. Všechny, kteří jsme se na přípravě i vlastní realizaci adaptačního kurzu podíleli, potěšila velmi slušná účast mnoha rodičů. Řada z nich se ochotně při průběhu odpoledních činností do organizace zapojila," pokračovala.

Celodenní program byl zakončen táborákem a opékáním špekáčků.

Preventivně výchovnou akci, kterou podpořily Městský úřad v Nepomuku a Místní akční skupina Sv. Jana z Nepomuku, si pořadatelé, žáci i rodiče pochvalovali. „Pro šesťáky, kteří nastoupí v září příštího roku, plánujeme dvoudenní kurz v nedalekém autokempu Nový rybník," dodal ředitel Demela.