Je strach některých obyvatel Nepomuku z výstavby haly firmy vyrábějící izolační komponenty pro energetiku oprávněný, nebo jsou obavy zbytečné, jak tvrdí společnost Kuvag a vedení města? Kuvag, jenž působí v Nepomuku od roku 1993, se chce přesunout z pronajaté haly do své, kterou teprve plánuje postavit cca 60 metrů od té dosavadní. Záměr společnosti již odsouhlasila stavební komise rady města.

Proti výstavbě se ale zvedl odpor části veřejnosti, která chystá petici. Odpůrci tvrdí, že hala zhorší životní prostředí. „Nechceme, aby občané dýchali vzduch plný škodlivin, nechceme hluk z klimatizací a z třísměnného provozu, odmítáme nárůst kamionové dopravy a nechceme přenášení vibrací z umístěných strojů na okolní objekty," vyjmenoval Milan Dufek, který žije v sousedství plánované haly a stojí v čele protestujících lidí.

Podle něj stavba nepřinese žádná nová pracovní místa. Jednatel Kuvagu Václav Hraběta řekl, že počet zaměstnanců se zvýší ze 110 na 116.

Hraběta nesouhlasí s tvrzením, že se přesunem výroby zvýší hluk a kamionová doprava. „Jsme pravidelně kontrolováni státními orgány a úřady a vždy všechna měření prokázala, že životní prostředí není zatíženo nad rámec povolených norem. Hlavním zdrojem hluku je severně od nás komunikace II. třídy 191. Toto zmiňuje i hluková studie ze závěru minulého roku," tvrdí Hraběta.

Ten míní, že žádný z argumentů odpůrců není pravdivý a není podložen jediným důkazem. „Některé jsou přímo nelogické a protiřečí si. Například nárůst kamionové dopravy a pokles pracovních míst ve společnosti. Navíc samotný přesun části výroby ze stávající výrobní haly do nové haly žádné zvýšení kamionové dopravy nepřinese," uklidňuje veřejnost Hraběta.

Jednatel dále upozorňuje, že firmou používané stroje nevydávají vibrace. „K výrobě nepoužíváme žádné buchary, ale pouze lisy, které se zavírají plynule a bez nárazu," řekl Hraběta.

Strach části veřejnosti nesdílí nepomucká radnice. Provoz firmy si už prohlédli starosta Jiří Švec a místostarosta Pavel Kroupa. „Neshledali jsme tam žádné negativní účinky. Pan jednatel nás přesvědčil, že firma je pod velkou kontrolou státních orgánů. Samozřejmě, že uvnitř haly je zápach chemikálií cítit, ale funguje odvětrání. Z osobního hlediska nemám důvod se domnívat, že by pachové a hlukové limity byly převyšovány i mimo haly," konstatoval starosta.