To jsou nové moderní přístroje Kliniky zobrazovacích metod, které byly zakoupeny do borského areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Všechny slouží k zobrazování vnitřních orgánů, ať pomocí CT nebo rentgenového záření.

Osm nových přístrojů stálo 49,3 milionu korun. „Nové technologie přinášejí posun zejména ve zvýšení rychlosti vyšetření a snížení expoziční dávky u pacientů i personálu,“ vysvětluje ředitel FN Václav Šimánek.

Přístroje byly z většiny financovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (85 procent), zbytek peněz přitekl ze státního rozpočtu. „Obnova zobrazovací techniky v areálu FN Plzeň-Bory přispívá ke zkvalitnění péče o nemocné s interními onemocněními, včetně pacientů v oboru všeobecné chirurgie a traumatologie, urologie, pneumologie, geriatrie a také následné péče,“ dodává Šimánek.

Nejdražším přístrojem je multidetektorový počítačový tomograf za 24 milionů korun, který dovoluje snížení radiační dávky pro nemocné při CT vyšetření. Umožní odhalit některá skrytá přidružená onemocnění, zobrazí komplikace, např. chronická onemocnění plicní tkáně či onemocnění srdce a hrudní aorty.

Hlavním přínosem čtyř nových pojízdných rentgenových skiagrafů je vyšetření pacientů na lůžku s možností provádění i náročných snímků, například hrudníku, břicha či pánve.

Ilustrační foto
V Plzni už mají krve plné regály