Plzeňsko podle společnosti P3 patří na trhu průmyslových nemovitostí k jedněm z nejžádanějších. "Přispívá k tomu silné zastoupení průmyslových firem a zejména geografická blízkost západního souseda. Také park P3 Plzeň Myslinka těží z blízkosti dálnice D5 a města Plzeň, přičemž obojí je od parku vzdálené jen pár minut," uvedl za firmu Ondřej Činčura.

Developer plánuje postavit celkem pět hal s celkovou pronajímatelnou plochou téměř 64 tisíc m2, k dispozici budou jednotky od 3 500 m2 do 30 000 m2. V první etapě vzniknou dvě haly o rozloze 7 000 m2 a 9 600 m2.

Rozšíření lobezských tůní chystá městský obvod Plzeň 4, který s městem Plzní s tímto záměrem poblíž řeky Úslavy vykoupil potřebné pozemky. V místě už byly provedeny hlubinné vrty nutné ke zhotovení studie a nadimenzování připravovaných vodních ploch.
U nových tůní na Lobezských loukách bude molo, přívoz i labyrint