Exponáty zapůjčila rakouská firma ADEVA, která je světově proslulá výrobou a vydáváním dokonalých faksimilií antických a středověkých rukopisů. Můžeme si prolistovat a podrobně prohlédnout např. Oxfordskou apokalypsu, Bibli sv. Ludvíka, byzantský purpurový evangeliář ve zlatě a stříbře ze 6. století, Utrechtský žaltář nebo dokonce Bibli svatováclavskou. „Faksimile této bible je uložena v Klementinu a v Národním muzeu v Praze, ale nepadá v úvahu, že by si v ní lidé mohli listovat. Tuto možnost nabízí jen litický kostel," zdůrazňuje Jan Kocisek z ADEVY, kterého členové litické farnosti oslovili v Lokti. I tam je vystavena Bible svatováclavská.

Vyrobit faksimilii není jednoduchá záležitost. Firma zvládne průměrně dvě ročně. Předcházejí tomu náročné úkoly, jako příprava smlouvy v muzeu či knihovně, kde je uložen originál. Zde také probíhá jeho ofocení speciálními digitálními přístroji, které ale nerozeznávají zlatou barvu. Ke slovu tedy pak přichází ještě zlatník, knihvazač a samozřejmě historik, který vytvoří komentovaný doprovodný svazek. „Výrobě každého faksimile je věnována velká pozornost. Některá díla jsou dokonce k nerozeznání od originálu. Ke zlacení se používá skutečné zlato, všechny listy jsou ořezány stejně jako originál," vysvětluje Kocisek.

„Listovací výstava středověkými rukopisy je přístupná do 31. srpna denně kromě pondělí od 18:00 do 19:00 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě," zve zájemce členka farnosti Pavla Anderlová.

Co je to faksimile

Velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků nebo rukopisů.
Bývá od původního dokumentu těžko rozlišitelné.