„Firma zpracovává polymerové materiály a tužidla na plastové-silonové výrobky. V průběhu polymerizace v jednom z technologických zařízení došlo pravděpodobně v důsledku poruchy termostatu k přehřátí a následnému výbuchu, při kterém se materiál kolem vznítil,“ uvedl ředitel kanceláře ředitele krajských hasičů Jiří Filípek. „Vzhledem k tomu, že hořely komponenty různého stupně nebezpečnosti, zasahovaly nejen dobrovolné hasičské jednotky (Horní Bělá, Všeruby) i profesionální hasičské sbory (stanice Plzeň-Košutka), ale také příslušníci laboratoře z Třemošné. Ti se zaměřili na detekci nebezpečných látek v ovzduší, ve vodě a v půdě,“ pokračoval Filípek.

Během průzkumu a při zásahu, který byl zaměřen na interiér výrobny a na ochranu okolí, tedy obytný prostor náležející k firmě, nebyly podle Filípka zjištěny zraněné osoby. „Škody jsou předběžně odhadnuty na 300 tisíc korun u vybavení dílny a na 50 tisíc ve vztahu ke stavební části,“ dodal.