Místní i přespolní, děti, dospělí i senioři, žáci i učitelé budou na okraj obce jezdit za ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou o alternativních zdrojích energie nebo zdravém životním stylu.

Centrum vzniklo ve spolupráci s němec-kým Národním parkem Bavorský les. „Otevírat budeme na jaře," řekl předseda sdružení Vladislav Houda.