„Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022 a to včetně požadovaných příloh a dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny,“ informovala za pořadatele Hana Kulawiaková s tím, že stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

„Každý rok máme přihláše-no průměrně třicet staveb a díky jejich kvalitě je těžké mezi nimi vybírat. Mile mě překvapuje, že se nepřihlašují jen velké plzeňské stavby, ale také menší z okresů,“ zhodnotil dlouholetý porotce Miloslav Michalec. Dodal, že vítěz sice neobdrží finanční cenu, ale oceněním získá v oboru značné renomé.

Ilustrační foto.
Bezcitný vrah zase útočil sekerou. Vyvázl s podmínkou

Letos se soutěží v sedmi kategoriích: novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby, veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi). Více informací o soutěži naleznou zájemci na webu www.stavbarokupk.cz.

Za rok 2020 získala cenu například dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, městský pivovar v Domažlicích, Atriový dům v Plzni nebo prodloužení tramvajové trati na Borská Pole.