„Školku jsme chtěli otevřít paradoxně ve chvíli, kdy se v Česku zavíraly všechny školy. Rozhodli jsme se proto počkat a udělat v ní ještě nějaké finální úpravy, aby mohla být od jara plně funkční. Navíc rodiče, kteří do školky své děti už přihlásili, preferovali oddálení otevření právě z důvodu probíhající pandemie. Od prvního března bude školka v plném provozu. Tento pátek proběhne den otevřených dveří školky a zápis dětí. Ten je nicméně možné provést během celého školního roku,“ říká starostka obce o 1250 obyvatelích.

Nová Montessori školka v Chotíkově bude v Plzeňském kraji druhým vzdělávacím zařízením svého druhu. „Jde o odloučené pracoviště Montessori mateřské školky v Kopeckého Sadech. Zařízení mají stejného zřizovatele, který nyní rozšířil svoji působnost i na školku v Chotíkově. Rodinné prostředí naší venkovské školky nabízí nadstandardní vybavení a pomůcky, útulné prostředí, odpolední školu s angličtinou a celou řadu výtvarných, pracovních a sportovních aktivit. V neposlední řadě úzkou spolupráci s rodiči,“ uvádí Hirschfeldová. Jak dodává ředitelka Montessori mateřské školky v Kopeckého Sadech Gabriela Vicendová, v Plzni existují ještě takzvané dětské skupiny, které používají ve výchově dítěte montessori prvky. „Dětská skupina funguje například na Valše. Mateřské školy v Česku spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kdežto dětské skupiny jsou zřizované Ministerstvem práce a sociálních věcí, tudíž ty nemají se školstvím vůbec nic společného. Místo vzdělaných pedagogů tam fungují chůvy. Skutečná montessori školka byla v celém Plzeňském kraji dosud pouze v Kopeckého Sadech a nově k ní přibyde ta v Chotíkově,“ říká dále Vicendová.

Školka Montessori vznikne v prvorepublikové vile se zahradou v budově bývalé chotíkovské školky, která je majetkem obce. „V roce 2014 byla v Chotíkově otevřena nová moderní státní školka. Budova bývalé školky byla prázdná a chátrala. Proto jsme se rozhodli ji zrekonstruovat a nabídnout prostory pro alternativní výuku. Kapacita v klasické školce je 50 dětí, ale nedostačuje. Chtěli jsme proto nabídnout místním i přespolním rodičům možnost využít i jinou formu vzdělávání a rozšířit tak občanskou vybavenost naší obce. Ohlasy od lidí jsou pozitivní,“ vypráví dále Hirschfeldová, která se s principy Montessori výuky ztotožňuje. „Pedagogika Montessori je celosvětově rozšířený systém vzdělávání. Vede děti k samostatnosti, podporuje přirozený zájem dítěte o zvolenou činnost, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky. Dítě motivuje a vede k zodpovědnosti za svou práci. Děti intuitivně objevují svět. Když jsem měla možnost nahlédnout do výuky, byla jsem velice mile překvapená, jak se děti během ní chovají – byly laskavé, slušné, nepřekřičovaly se a chovaly se spořádaně. Učitelé během výuky přistupovali k dětem jako k rovnocenným partnerům,“ dodává.

Školku budou moci navštěvovat nejen děti od tří do šesti let, ale i mladší. „Spousta rodičů vítá, že školku může navštěvovat i dítě mladší tří let. Proběhne individuální hodina, kdy je učitelem vyhodnoceno, zda je dítě dostatečně samostatné, tedy, zda si dokáže říct, když potřebuje na toaletu nebo jíst a pít. Od března 2020 probíhal předběžný průzkum zájmu. V září jsme evidovali 12 zájemců a z nich polovinu tvoří právě děti mladší tří let,“ říká dále starostka. Maximální kapacita Montessori školky je 15 dětí. „Měsíční školkovné činí šest tisíc osm set korun. Když porovnáme úplatu v jiných soukromých školkách, jde o obvyklou cenu. Školkovné se v nich pohybuje od sedmi do deseti tisíc za měsíc,“ uzavírá.

Pedagogika Montessori

 

Koncept vzdělávání Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Je alternativou pro standardní pedagogické systémy. Montessori školka se řídí zásadami, které navrhla italská pedagožka, filozofka a vědkyně Maria Montessori. Výuka v Montessori školce se řídí několika principy, mezi které patří například partnerský přístup, svobodná volba práce, věková různorodost, či spolupráce. Pedagogika Montessori se od tradičního vzdělávání liší. Není založena na memomorování, ale zkušenostech. Dítě je respektováno a považováno za samostatně vyvíjející se bytost. Na učitele není nahlíženo jako na autoritu, ale jako na partnera, který má dítěti pomoci, jestliže to potřebuje. Hlavním mottem Montessori je heslo "Pomoz mi, abych to zvládl sám". V Česku se principy Montessori výuky aktuálně řídí více jak 130 zařízení.