V rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu 5G pro 5 měst nainstalovala společnost O2 vysílač 5G sítě přímo do kampusu ZČU na Borských polích. Testování sítě je na ZČU součástí celouniverzitního projektu SmartCAMPUS, který se tak rozšířil o další moderní technologie.

„5G sítě, tedy sítě páté generace bezdrátové telekomunikace, ve všech ohledech překonávají dosavadní standard. Jsou výkonnější, rychlejší a efektivnější. Na mobilním zařízení umožňují připojení rychlostí kolem 500 Mbit/s. Přibližují se tedy postupně kapacitám optických sítí,“ vysvětluje Petr Kašpar z Fakulty elektrotechnické ZČU a iniciátor projektu SmartCAMPUS ZČU, který mimo jiné dává příležitost využívat univerzitu jako testovací polygon pro nasazení a propojení vyspělých technologií.

5G technologie se využívají na mnoha místech v celém světě. Plzeň se koncem roku 2019 v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR umístila v první pětici chytrých měst vybraných pro testování 5G technologií a jejich aplikací. Na úspěchu se podílela také ZČU, která s Plzní na přípravě projektu spolupracovala.

Pokročilá technologie se tak nyní v rámci projektu SmartCAMPUS ZČU testuje na univerzitě. „Pilotní instalace 5G sítě v prostředí SmartCampusu ZČU nám umožňuje otestovat tyto nové komunikační technologie mezi prvními,“ říká Jiří Hammerbauer, proděkan Fakulty elektrotechnické ZČU. „5G technologiím patří blízká budoucnost. Jsme rádi, že se tohoto projektu můžeme účastnit," dodává.

SmartCAMPUS ZČU se tak rozšířil o další moderní technologie, které se uplatní v rámci právě řešených, ale i plánovaných projektů. Univerzita má zapůjčeno několik speciálních 5G SIM karet, na kterých lze přenosy dat neomezeně zkoušet. Využít je mohou studenti, zaměstnanci, ale i celá pracoviště nebo projektové týmy. Přispějí tak k testování technologie i k dalšímu rozvoji projektu SmartCAMPUS ZČU.