Díky těmto dvěma věcem zná severoplzeňskou Hromnici kdekdo. My jsme se do obce vydali s dalším dílem našeho seriálu U vás na návštěvě. O plánech Hromnice jsme hovořili se starostou Václavem Duchkem.

V letošním roce čeká na Hromnici velký úkol – stavba mateřské školy. Kde bude stát a za jak dlouho?
Na školku jsme byli připraveni už vloni, do projektů a různých žádostí jsme investovali desítky tisíc korun, ale dotaci jsme nedostali. Protože ji obec ale opravdu potřebuje, rozhodli jsme si v tomto roce vzít úvěr a do stavby se pustit.

Podařilo by se vám mateřskou školu vůbec naplnit?
Kdybychom ji měli už teď, tak určitě ano. Také proto ji chceme mít hotovou pokud možno co nejdříve.

Kdy to má být?
Hned jak počasí dovolí, můžeme začít pracovat na základech budovy. Otevřít ji plánujeme v září nebo v říjnu. Školka bude postavena z betonových bloků, celkem má stát šest milionů korun. Vyroste vedle naší základní školy.

Vaši základní školu také delší dobu trápí nedostatek dětí. Myslíte, že by školka pomohla?
Doufáme v to. Děti by mohly přecházet z mateřské rovnou do naší základní školy. Rodiče by je nemuseli dávat do jiných obcí.

Na co se letos hromničtí zastupitelé ještě chystají?
Školka je pro nás stěžejní projekt, takže už plánujeme jen zprovoznění komunikace v nové zástavbě a nutné úpravy dalších komunikací nejen v Hromnici, ale ve všech obcích, které pod nás patří. Peněz ovšem není mnoho, to je dlouhodobý problém.

Má podle vás Hromnice kromě financí a nedostatku školáků nějaké problémy?
Trápí nás vandalismus, na kterém je nejhorší to, že ho nikdo nepotrestá. Nechali jsme například opravit sousoší trojice svatých, netrvalo dlouho a jedna ze soch měla uraženou ruku. Pak z nich někdo strhl svatozáře a jiné soše urazil kříž. Kvůli vandalům jsme museli také nechat odstranit lavičky z autobusových čekáren.

A co se v Hromnici podařilo udělat v roce 2009?
I přes značné administrativní problémy s novým stavebním zákonem se nám podařilo rozjet výstavbu soukromých rodinných domků, což přispělo k nárůstu obyvatel a přibylo i dětí. Vloni jsme vítali šest občánků.