Již byla zhotovena plynová přípojka, trasováno veřejné osvětlení u rehabilitace, zasypány výtluky pro zlepšení průjezdnosti a od 15. dubna budou pokračovat stavební práce na pozemní komunikaci až k železničnímu přejezdu.