„Salónek vznikl v dřívějším průjezdu hotelu. Dobovému interiéru dominuje svítící skleněná vitráž podle Josefa Lady znázorňující hospodskou rvačku. Otevření se ujal vnuk Jaroslava Haška Richard, který uvnitř také odhalí spisovatelovu bustu,“ řekl Radovan Sochor, majitel Hotelu.

Richard Hašek dorazil do Nepomuka v dobré náladě. Salónek otevřel, jak jinak, s půllitrem piva v ruce. Po odhalení busty nešetřil chválou. „Je to další z povedených podobizen mého dědečka,“ prohlásil na adresu jejího autora Václava Česáka. „Salónek je krásný a hlavně originální, zatím jedinečný,“ dodal s úsměvem, když se rozhlížel po místnosti, jejíž stěny lemují Haškovy zarámované fotografie.

„Místnost bude sloužit mimo jiné i různým literárním nebo kulturním akcím s účastí do 30 lidí, pro které by byl velký sál opravdu velký. Otevřená bude stále, jako součást restaurantu. Jen ty c. a k. speciality tu byly pouze v sobotu,“ konstatoval Václav Malovický, autor několika kuchařek, mezi nimi i Švejkovy cestopisné. „Všechno, co mohli lidé ochutnat, se za Rakouska–Uherska skutečně vařilo. Jídelní lístek je sestavený tak, aby se na něm objevilo něco ze všech míst,kudy mohl Jaroslav Hašek nebo jeho přítel Josef Švejk cestovat. S vařením zdatně pomáhá i polní kuchyně ze Svobodné republiky Čížkov,“ dodal.

Mezi hosty v sobotu nechyběl ani životopisec Radko Pytlík, který promluvil na věčné a vděčné téma opilci a literatura, hudbu obstaral Švejk band adjunkta M. B. Karpíška. Nepomuk si otevřením salónku připomněl také 125 let od Haškova narození a 85 roků od jeho úmrtí.