„Barokní budova pivovaru stojící v hospodářském dvoře poblíž zámku pochází z 18. století,“ říká autorka knihy o historii obce Eva Klepsová. Podle ní se první zmínka o pivovaru objevuje už v roce 1662. V dobových záznamech se prý lze dočíst například to, že „při tvrzi dolnolukavský jest pivovar, na něm pánev stará na čtyři sudy velká, do níž se dno nové dělati musí, štoky dva, kádě dvě. Vedle jest spilka, zase jest sladovnou, jsou dva špejchary s hliněnou půdou a se dvouma prkennýma podlahama, to vše nyní v nově šindelem přikryto, ten se šacuje za 480 kop míšeňskejch…“

Přestavba a zařízení bylo naposledy obnoveno po roce 1900. „V té době činila roční produkce piva 850 hektolitrů, což bylo nejvíce z pivovarů v okolí,“ říká Klepsová. „Nejvíce piva se vyrobilo v roce 1905 a 1906, a to 16 000 hektolitrů. Roku 1929 se zde pivo vařit přestalo a do provozu byl pivovar uveden opět v roce 1932. Jeho provoz pak pokračoval dalších deset let, v roce 1942 se tu vařilo naposled, tehdy už se ale stočilo jen asi 680 hektolitrů,“ dodává Klepsová.

Obnovit provoz pivovaru už se od té doby nepodařilo a v následujících letech byla zbořena i budova sladovny.