„Soutěže, která se v Dobřanech uskutečnila ve dnech 19. až 20. června, se účastnili žáci základních uměleckých škol, konzervatoří a studenti vysokých škol – někteří studující i v zahraničí. Úroveň byla letos opravdu vysoká,“ říká akordeonista a pedagog Základní umělecké školy v Dobřanech Petr Vacek, který měl celý první ročník celostátní akordeonové soutěže v Dobřanech na starost.

„Porota měla letos 11 členů. Uchazeče hodnotila body o dvou desetinných místech, takže se v jedné kategorii třeba stalo, že soutěžící od sebe dělila pouze jedna setina,“ uvádí dále Vacek s tím, že soutěž nebyla nijak věkově omezená.

V porotě zasedli známí akordeonisté, jako například Ladislav Horák nebo Jarmila Vlachová. „Dvacet nejlepších akordeonistů, kteří ze soutěže postupují dál, budou Českou republiku reprezentovat v listopadu na 71. ročníku celosvětové akordeonové soutěže Trophé Mondial CMA. Letos se uskuteční v Truskavci na Ukrajině. Doufám, že se z dvaceti nejlepších soutěžících, které jsme letos vybrali, někdo probojuje až do finále,“ říká pedagog, který na akordeon učí třináctým rokem.

Absolutním vítězem letošní soutěže se stal Martin Kot z Pražské konzervatoře. „Do dalšího kola postoupili celkem čtyři kandidáti z Plzeňského kraje, přičemž všichni jsou ze základních uměleckých škol. Dva jsou ze ZUŠ v Dobřanech a dva ze ZUŠ Terezie Brzkové na Skvrňanech. Je to obrovský úspěch,“ vysvětluje dále Vacek a dodává:

„Letošní soutěž v Dobřanech navázala na soutěž v Hořovicích, která skončila v roce 2001 z finančních důvodů. Chtěl bych, aby se v Dobřanech tato soutěž uskutečňovala i v následujících letech. Doufám, že v budoucnu se soutěže zúčastní více třeba i starší ročníky. Mám signály, že příští rok by měl počet soutěžících narůst,“.