Letošní Velká cena Josefa Šnebergra přilákala do pivnice Hájek-Hájková 25 soutěžících. „Každý, kdo přinesl svůj 200gramový vzorek, se mohl klání zúčastnit. Příjem vzorků skončil přesně v 11:30 hodin a následovala degustace. Do ochutnávky se zapojilo 29 návštěvníků pivnice, z nichž každý měl za úkol určit dle svého mínění tři nejlepší vzorky," popsali soutěž Josef a Václava Hájkovi.

Zbývalo tedy už jen sečíst body, vybrat nejlepší saláty a odměnit ty, kteří je připravili.

„Vítězem se stal Karel Kripner starší, druhé místo obsadil Karel Kripner mladší, třetí byla Pavla Krákorová a čtvrtý Michal Šnebergr, na pátém místě skončily saláty pana Šampalíka a Pavla Fialy. Ceny výhercům tradičně předával Michal Šnebergr, syn zakladatele soutěže Josefa Šnebergra," dodali Josef a Václava Hájkovi s tím, že příští rok se bude v Dobřanech soutěž bramborových salátů konat opět. Tentokrát už posedmnácté.

Na snímku jsou zleva Josef Hájek, Karel Kripner st.  (vítěz soutěže) a Michal Šnebergr