Rozlohově se jedná o druhý největší územní katastr v okrese, ale žije zde jen 635 obyvatel. Bude tomu už dvacet let, co tu starostuje jeden ze služebně nejstarších starostů v okrese Josef Hons.

Budete na svou pozici kandidovat i letos?
Starostou jsem od roku 1991 a musím přiznat, že dřív mě to bavilo víc, nebylo tolik problémů. Teď máme třeba starosti se sháněním peněz. Zkrátka to není to, co to bývalo. O kandidování budu však přeci jen trochu uvažovat. Mé rozhodnutí ovlivní i situace ve sněmovně.

Z čeho máte za dlouhou dobu svého úřadování největší radost?
Mám radost, že se nám v roce 2006 podařilo zavést plyn do pěti našich obcí a rok předtím se vystavěl v Železném Újezdě vodovod. Dřív se sem musela voda dovážet. A také jsem rád za rozhlednu u Železného Újezdu, která byla při otevření v roce 2001 jedinou rozhlednou v okrese.

A když se soustředíme na současnost a plány do budoucna?
Odbahňujeme dva rybníky – Dožín u Železného Újezdu a rybník v Chyníně. Zároveň nás čekají i rekonstrukce jejich břehů, přepadů a hrází. Dohromady na to padne 10 milionů korun, ale z větší části nám to zadotují evropskými penězi. Oba rybníky budou dokončené do konce října. Dále na letošek plánujeme rekonstrukci veřejného osvětlení, na kterou jsme dostali 150 tisíc korun od Krajského úřadu. A také tvoříme územní plán, který by měl být schválen koncem roku nebo začátkem nového roku.

Připravujete něco i pro vaše ostatní obce?
Vždy je nutné dělat něco ve všech obcích, aby lidé neříkali, že se něco děje jen v té ústřední. Tak třeba v Čečovicích postavíme dětské hřiště a rozšíříme vodovod do chatové oblasti Dožín u Železného Újezdu. Jinak zajistíme běžné údržby a také se chystáme na opravu čekáren.

Přijde mi, že jste s žádostmi o dotace hodně úspěšní. Kdo je sepisuje?
Myslím si, že některé obce čerpají i víc. A ta úspěšnost se odvíjí i od toho, kdo je na druhé straně vyřizuje. Jinak to mám na starosti já, někdy i ostatní obecní zastupitelé a píšeme je i ve spolupráci s agenturami. Navíc Železný Újezd a Chynín mohou čerpat dotace, které stát nabízel obcím, které spadají do oblasti, kde měl stát radar.

V obci máte hodně spolků, ale nejvíc mě zajímá vaše proslulá Republika Čížkov. Jak ji vnímáte?
Je to skvělá parta lidí a pro naši obec představuje velké zpestření. Jsou to recesisti v dobrém slova smyslu. Zajišťují zde spoustu kulturních a sportovních akcí pro místní lidi. Pořádají máje, fotbal, pochody a další. Rádi s nimi spolupracujeme, a když pořádají něco v obecním sále, nechceme od nich ani žádné nájemné. Oni pak zase vypomáhají na obecních brigádách.

Existuje něco, co lidi v obci trápí?
Největší bolístkou, která trápí všechny naše občany, je havarijní stav silnic třetí třídy v okolí všech našich obcí. Tyto silnice, které vlastní kraj, se neopravují, nečistí se příkopy, ani se podél nich neřeže křoví. Byl jsem s tím i za panem radním, ale nic se nezměnilo. Také se obáváme, jak to bude s potravinami v Čížkově, Čečovicích a Liškově. Oproti ostatním obcím zde obchody sice ještě fungují, ale zřejmě je to jen otázka času. Jejich zrušení by pro nás znamenalo velký problém. V obcích, kde potraviny nejsou nebo zanikly, to řešíme dojížděním pojízdného obchodu, nebo starší občany vozíme autem na nákup do Mitrovic.