Novou podobu získává Mlýnská strouha, která se mění v park s osmdesáti metrovým jezerem obklopeným keři, květinovými záhony a pobytovými záhony s řadou laviček, dětských herních prvků a vodních pítek. Právě vodní plocha, která bude připomínat mlýnský náhon, bude největší atrakcí. Vodu sem přivede potrubí z řeky Mže za domem dětí v Pallově ulici.