Důvodem je napojení nové komunikace a vybudování kruhového objezdu. Po dobu uzavírky, která potrvá do konce dubna, bude vyznačena obousměrná objížďka. Povede ulicemi Plaská, Okounová, K Prokopávce, Malý Bolevec.

Nově připojovaná komunikace I/20 je součástí stavby východního okruhu města, v úseku Plaská – Jateční bude současně s novým kruhovým objezdem do ulice Na Roudné a Jateční zprovozněna 1. května tohoto roku. Poté bude ulice Na Roudné částečně uzavřena, a to v oblasti nové okružní křižovatky.

Důvodem je stavba nové vozovky, chodníků a zastávky MHD. Předpokládaný termín uzávěry je od 1. května do 11. září 2021. Řidiči, kteří pojedou od Doubravky nebo Roudné směrem na Bolevec, budou moci projet po novém kruhovém objezdu a následně nové komunikaci až ke křižovatce s Plaskou ulicí. Průjezd ve směru Bílá Hora bude zachován provizorní komunikací ze stávající ulice U Velkého rybníka. Východní okruh odkloní převážně tranzitní dopravu silnice I/20 Karlovy Vary – Plzeň – Písek – České Budějovice. Vybudována bude kapacitně dostačující komunikace. Zohledněn je i budoucí nárůst intenzity dopravy.