O původu názvu obce existuje několik domněnek i legend, nejpravděpodobnější verzí však je, že název pochází z osobního jména Týma - tedy Tymákův dvůr. Až do husitských válek Tymákov vlastnila drobná šlechta, která se v jeho vlastnění několikrát vystřídala. Od roku 1519 pak Tymákov patřil městu Rokycany. V této době už zde žilo na 378 obyvatel. Náležet pod Rokycany znamenalo pro každou ves řadu výhod - každý rozmach města se odrazil i na růstu vsí samotných.

Již na konci 15. století se celá okolní krajina změnila v bitevní pole, když se nedaleko Rokycan utkala vojska Jiřího z Poděbrad s vojsky Strakonické jednoty. Mnoho škod a utrpení napáchala zdejším městům a vesnicím také třicetiletá válka, když tudy táhla a ubytovávala se stavovská i císařská vojska. Mnoho vsí tak bylo zpustošeno, například ves Cháchov po vypálení zcela zanikla.

Postupem času se život ve vsi vrátil do starých kolejí, a dokonce zde opět začal růst počet obyvatel. Významnou událostí bylo také zřízení první školy v roce 1778. Děti z Tymákova tak již nemusely za výukou docházet až do Starého Plzence. Školní budova ale časem začala chátrat, až musela být na počátku 19. století nahrazena budovou novou. V roce 1804 se Tymákova dotkly napoleonské války, když se přímo ve vsi ubytovala část vojáků procházející armády. Ti zde sice nenapáchali žádnou větší škodu, i tak však měla obec s jejich pobytem zde značné náklady.

Poklidný život v obci přerušily až obě světové války, během kterých ale začalo na druhou stranu v obci přibývat obyvatel. Kvůli budování a rozšiřování vojenských prostor byla totiž řada okolních vesnic vystěhována - jenom v Tymákově tak stoupl počet obyvatel na 1145.

Po druhé světové válce v obci následovalo období opětovného rozvoje. V roce 1949 bylo založeno JZD , o šest let později byl zahájen provoz poštovního úřadu. Následující léta přinesla rekonstrukci základní školy a budovy národního výboru, vybudování vodovodu a zřízení zdravotního střediska.

V roce 1977 byl uveden do provozu zdejší kulturní dům a pohostinství, brzy nato i knihovna a koupaliště. Dnes žije v obci zhruba sedm stovek obyvatel. Většina z nich se shoduje v jednom. Svoje bydliště by za jiné měnila jen velmi nerada.