„Uzavírek ve městě bude stále víc. Lidé by proto měli mít dostatek trpělivosti, protože budujeme několik úseků najednou," sdělil náměstek primátora pro dopravu Miroslav Šimák. Obyvatelé s předplacenou Plzeňskou kartou na potíže zřejmě nenarazí. Problémy by ale mohli mít ti, již cestují městem jen občas nebo přijedou do Plzně úplně poprvé. Druhá skupina je odkázána na papírové nebo SMS jízdenky a jejich druh volí zpravidla podle délky jízdy uvedené v jízdním řádu. Stačí, aby tramvaj měla prodlevu, lístek o pár minut propadl a cestující potkal revizora. Kontroloři totiž neberou na dopravní změny žádný zřetel. „Jestliže jsou ve městě zácpy, dopravní uzavírky a podobně, cestující si musí dobu jízdy hlídat a případně koupit novou jízdenku," uvedl vedoucí přepravní kontroly PMDP Pavel Pokorný. Je-li zádrhel na straně PMDP, jako v případě rozbitého vozu, pokuta se lidem vyhne. Sankce za jízdu načerno se liší, u dospělých většinou není nižší než 500 korun.

Podobná pravidla jako v Plz- ni platí rovněž v Praze. „Revizoři, případně dodatečně dopravce, toto řeší s přihlédnutím k okolnostem zdržení. V případě prodlevy z příčin na straně dopravce se platnost jízdenky přiměřeně prodlužuje," konstatovala tisková mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Aneta Řehková. Oproti tomu v Brně kontroloři určité výjimky zohledňují. Jedná se například o zpoždění kvůli nehodě, dopravní špičce a podobně. „Pokutu ale neudělí pouze tehdy, když člověk na jeden lístek nepřestupoval. V takovém případě se totiž většinou nedá s jistotou prokázat, že by lístek s danou jízdní dobou za normálních okolností stačil," informovala tisková mluvčí Dopravních podniků města Brna Linda Hailichová. Je-li ovšem ve městě plánovaná dlouhodobá výluka, kontroloři ohledy neberou.

Počet pokut:

počet pokut v Plzni – rok 2014
– leden: 5000
– únor: 4000
– březen: 4000
-duben: předběžný odhad 4500

počet pokut v Plzni – rok 2013
leden: 5500
– únor: 4500
– březen: 4500
– duben: 4500 (zdroj: PMDP)