Nová lávka vyřeší napojení na stávající cesty v okolí. Opěry lávky jsou umístěny do zvýšených břehů, kde nebudou překážet ani velké vodě. Na stavbu lávky získalo město Plzeň finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady se vyšplhaly na 11 milionů korun. Výše příspěvku činí 6 milionů korun.