Podle ředitele plzeňské Správy hřbitovů a krematorií Jiřího Skaly je ročně zpopelněno v Plzni asi 3300 zemřelých a odhadem tak  deset procent uren si lidé odnesou domů a nevyužijí možnosti uložit nádobu na hřbitově. Popel chtějí většinou rozptýlit sami na místech, k nimž měl zemřelý člověk citový vztah. Někteří lidé si urny s ostatky nechávají na zahradách nebo v bytech.

„Moji rodiče mají léta urny svých rodičů  na skříni, jsou o ně opřené jejich fotografie. Babička přitom umřela před dvaceti lety, děda snad před čtyřiceti," uvedla Karolína K.  Na původní záměr rozptýlit jejich popel na nějakém důstojném místě nikdy nedošlo. „Myslím, že už ani nedojde. Rodiče prostor nejdřív dlouho hledali, žádný se jim ale nezdál dost dobrý," dodává Karolína.

Podle Jiřího Skaly nestanovuje zákon o pohřebnictví  povinnost uložit urnu na pohřebišti. „Urna může být uložena doma nebo lze zpopelněné ostatky rozptýlit na vlastním pozemku," vysvětluje Skala. Pokud chce někdo provést rozptyl jinde, musí mít souhlas majitele pozemku. „Podmínkou však je, že vše bude provedeno eticky a pietně tak, aby nebyla dotčena důstojnost zemřelého a veřejnosti," zdůrazňuje Vlastimila Rašková z magistrátního Úřadu služeb obyvatelstvu. V případě, že to nedodrží, může být trestně stíhán za hanobení lidských ostatků. „V tom případě by mu hrozilo vězení až na dvě léta," potvrdila policejní mluvčí Simona Čejková.

Zatímco s urnami je možné manipulovat, s těly zemřelých lidí je to vyloučené a nikdo je nesmí pohřbít jinde než na hřbitově.

„Pohřbů do země, do tzv. kosterních hrobů, je ale málo, v Plzni jich máme tak 75 až 80 ročně," uvedl Skala.

Rodina mívá v tomto případě většinou vlastní hrob, v Plzni je ale podle něj dostatek míst pro tuto službu a pozůstalí si mohou hrobové místo pořídit. Pro rozptýlení popela je možné využít také prostor na osmi rozptylových loučkách nebo vsyp do společné popelové komory s pomníkem připomínajícím Radyni v dolní části Ústředního hřbitova v Plzni.

V roce 2008 byla na ústředním hřbitově dokončena stavba kolumbária, které je nejdelším v ČR. Do jednoho tisíce výklenků je zde možné uložit až čtyři tisíce uren.

Kolik stojí hrob v Plzni U Václava

Ceny pronájmu za rok: okénko v kolumbáriu 520 Kč, volné místo po zrušeném hrobě cca 400 Kč.