O polovinu darů více než loni, kdy se podařilo vybrat 1,5 tuny potravin a drogistického zboží, vynesl třetí ročník charitativní sbírky plzeňské radnice nazvané Nebuďme lhostejní.

Koho obdarovali
Věci a potraviny z magistrátní sbírky dostaly organizace jako Naděje, Městská charita Plzeň a Potravinová banka Plzeň. Pomohou klientům z azylových domů pro matky v Radobyčicích a v Čermákově ulici v Plzni, Domu sv. Františka, z azylových domů Naděje v Černické a Železničářské ulici a také zásobí Potravinovou banku Plzeň.  

Zaměstnanci magistrátu, úřadů městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie Plzeň se měli možnost v týdnu od 7. do 11. prosince 2015 zapojit a přispět. Nešetřili. „Vybralo se asi 2,3 tun věcí," potvrdila vedoucí odoru sociálních služeb magistrátu Alena Hynková. Řekla, že potraviny a další věci už byly předány organizacím Naděje, Městská charita Plzeň a Potravinová banka Plzeň, které je přerozdělí potřebným.

Pomoc směřuje k nejzranitelnějším, tedy ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi nebo samoživitelkám. Podle Hynkové jsou lidé při obdarování velkorysí. „Do sbírky dávali nejen základní potraviny, ale třeba i značkové džemy nebo konzervy s tuňáky," poznamenala Hynková.

Tzv. potravinové sbírky se koncem listopadu zúčastnila i Městská charita. Tehdy šlo o akci v obchodních domech, kde lidé při nakupování odkládali část nákupu do vozíku pro chudé lidi. Ředitel Městské charity Pavel Janouškovec má podobnou zkušenost jako Alena Hynková. „Někdo nakoupil celý vozík jen pro nás, někdo odložil do vozíku pro charitu část svého nákupu," potvrdil Janouškovec. I v tomto případě se vybralo více věcí než v vloni.