„Známým případem z roku 2018 je sto čivav týraných a zneužívaných v plzeňské množírně,“ uvedl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka s tím, že plzeňskému ÚZSVM se podařilo najít nové majitele všem 103 dříve týraným psům z plzeňské množírny.

Do správy plzeňského pracoviště se dostala také další týraná zvířata, jako například kocouři nebo želva zelenavá, která byla zabavena chovateli z Domažlicka, když se ji pokoušel prodat „volavce“ nastrčené z řad zaměstnanců policie, i když neměl k prodeji těchto zákonem chráněných živočichů povolení.

„V nedávné době jsme také řešili případ týraných psů v malé obci na Tachovsku, kde bylo za opakovaný přestupek týrání odebráno celkem 19 psů, kříženců,“ sdělil dále Ležatka.

„A protože už za přestupek byla jejich majitelka potrestána pokutou před rokem, bylo v současném správním řízení přistoupeno k razantnějšímu opatření. Kromě pokuty byli psi šestatřicetileté ženě odebráni a byl jí ve správním rozhodnutí uložen zákaz chovu psů,“ vysvětlil.

Jiří Prima si na chodbě krajského soudu fotil a natáčel redaktora Deníku, státního zástupce i člena justiční strážce. Na všechny křičel. Zároveň opakovaně urážel obyvatele Plzně.
Bezdomovec, proslulý výkalovými útoky, jde za mříže. A pak nesmí 5 let do Plzně

Další pozoruhodný majetek získal ÚZSVM v Plzni nedávno od plzeňské fakultní nemocnice, a sice budovu Födermayerova pavilonu v Doudlevecké ulici. Úřadu připadla jako nepotřebný majetek a na základě žádosti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ji následně této instituci převedl.

V budoucnu zde budou umístěni posudkoví lékaři ČSSZ. „Další zajímavou nemovitostí je bezesporu areál bývalé policejní kynologické stanice vedle plzeňské zoo. Jde o pozemek přímo navazující na výběh medvědů a hranici ZOO, který je svou rozlohou 8000 m² a dominující stavbou vily uprostřed lesoparku zajímavou investiční příležitostí. Atypickými a jistě zajímavými nemovitostmi jsou bývalé protiatomové kryty, respektive sklady jaderných zbraní, situované v bývalém vojenském újezdu Brdy. Jedná se o majetek, který našemu úřadu jako nepotřebný převedlo Ministerstvo obrany a v němž je Nadací Železná opona již od roku 2012 provozováno Atom muzeum,“ dodal Ležatka.

Grafiky a pozůstalost.
FOTO: Po Ervínu Ježkovi z Domažlic připadla státu cenná sbírka české grafiky

Státu také v poslední době připadla jedna z nejvýznamnějších soukromých sbírek české grafiky. Ervín Ježek, profesor domažlického Gymnázia J. Š. Baara, malíř, kreslíř a milovník výtvarného i grafického umění, který před čtyřmi roky zemřel, po sobě totiž nezanechal žádné zákonné dědice ani platnou závěť. Jeho pozůstalost v hodnotě přesahující 10 milionů korun obsahuje kromě nemovitého majetku, finanční hotovosti v zahraničí i 2 800 kusů grafik, grafických listů, olejů, pastelů, akvarelů a kreseb. Cenná sbírka české grafiky připadla ÚZSVM v Domažlicích.