Svůj čin spáchal jen pár dnů poté, co se v Praze pokusil upálit student filozofie Jan Palach. Stejně jako on, tak i Hlavatý na následky svého činu o pár dnů později zemřel. Pietní setkání se uskutečnilo na náměstí T. G. Masaryka v místech tehdejší události. Květiny za město, jež akci organizovalo, položil primátor Martin Baxa. Zavzpomínat přišla také Hlavatého neteř Jaroslava Silvarová s rodinou.

„Josef Hlavatý má sice rozporuplný životní příběh a je člověkem jiného typu, než byl Jan Palach. Dává ale smysl, abychom ho počítali mezi lidi, kteří vyjádřili nesouhlas s okupací. Jeho zápalná oběť vyvolala okamžitě velkou reakci, zmínil ho tehdy i prezident Ludvík Svoboda. Jeho oběť se ale bohužel podařilo tehdejšímu režimu z povědomí lidí vymazat,“ uvedl Baxa.

„Jsem ráda, že se poprvé po padesáti letech vzpomnělo i na Josefa. Jsem přesvědčená, že to udělal z politických důvodů, ale kdyby se mu nerozpadla rodina, možná by k tomu nedošlo. Když už se mu nepovedla jedna věc, chtěl předvést, že alespoň něco dokáže,“ řekla jeho neteř.