Počet fakult se rozrostl z osmi na devět, svoji existenci obhájila právnická fakulta. Dostavěny budou tři budovy za téměř 600 milionů korun, v centru města vznikne akademické informační centrum s kavárnou a galerií.

„V plánu je také výstavba sportovišť v kampusu na Borských polích, která budou sloužit nejen studentům a pedagogům, ale i ostatním obyvatelům Plzně," přiblížila další plány univerzity rektorka Ilona Mauritzová.

Nemalé ambice má i Fakulta umění a designu (FUD), která v září vznikla z Ústavu umění a designu (ÚUD). „Do Plzně budou převezeny ostatky Ladislava Sutnara. Uloženy budou v čestném hrobě, jehož pomník vytvoří studenti naší fakulty," prozradil Josef Mištera, který založil ÚUD a nyní je do doby, než proběhne volba děkana, pověřen vedením fakulty. „V prosinci bychom pak měli ve spolupráci se Západočeským muzeem založit minimuzeum Ladislava Sutnara, které bude předchůdcem muzea designu, o nějž usilujeme," doplnil.

Na jaře budou v areálu na Borech dostavěna dvě výzkumná centra Fakulty aplikovaných věd, jež by do Plzně měla přilákat mladé vědce.

I přes mohutný rozvoj se ZČU potýká s úbytkem studentů. Ten úzce souvisí s rozpočtem. Příjem na studenty ze státních peněz totiž činí jen 41 procent z celkového více než dvoumiliardového rozpočtu univerzity. „Projevuje se tak nutnost vícezdrojového financování," uvedla rektorka s tím, že se ZČU daří získávat stále více prostředků z projektů a grantů. V souvislosti s otevřením výzkumných center se však bez navýšení financí neobejde.

Pokles studentů, jichž za poslední dva roky na ZČU nastoupilo o deset procent méně než v předchozích letech, značně ovlivnilo snížení tzv. směrného čísla. To určuje, kolik studentů bude stát proplácet. Stávají stav se snaží zvrátit nejen vedení ZČU, ale i Plzeňského kraje. Nyní má univerzita necelých šestnáct tisíc studentů.

Univerzita se stavebně rozmáchla

Zatímco stavební průmysl obecně spíše stagnuje, Západočeská univerzita staví o sto šest. Loni byla v kampusu na Borských polích dokončena budova Fakulty umění a designu, do letošních Vánoc se studentům otevře přístavba knihovny za 58 milionů bez DPH, jejíž součástí bude nejen rozšířený volný výběr, nové skupinové i individuální studovny, ale i kavárna a relaxační zóna.

Na jaře by pak měly být dokončeny dvě budovy výzkumných centrem Fakulty aplikovaných věd (FAV). „Centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS) je určeno hlavně vědcům a výzkumníkům zaměřeným na kybernetiku, kteří zkoumají například možnosti umělé inteligence," přiblížila mluvčí ZČU Kamila Kvapilová s tím, že uplatnění zde najde i početná skupina matematiků. Náklady na realizaci činí 297 milionů bez DPH. Cílem druhého projektu za 228 milionů korun bez DPH je vybudování nového objektu, který zkvalitní výuku studentů FAV.

Stavební práce ovšem neprobíhají jen na Borech. V horizontu zhruba půl roku totiž na rohu Sedláčkovy a Riegerovy ulice vznikne akademické informační centrum s kavárnou a galerií. Ta se sem přestěhuje ze stávajících prostor v Jungmannově ulici.

V centrum, kde se veřejnost dozví o veškerých akcích pořádaných univerzitou, se promění bývalé dílny ZČU. Náklady na úpravu by podle studií neměly přesáhnout deset milionů korun. Na rozdíl od předchozích staveb, které jsou podpořeny Evropskými fondy, půjdou nyní peníze ryze z rozpočtu ZČU. Opravovat se bude i budova bývalého ředitelství Škodovky, kterou ZČU koupila v roce 2010 a kde nyní sídlí Fakulta zdravotnických studií.

V areálu na Borech je dále v plánu výstavba amfiteátru a sportovišť, kryté haly, fotbalového hřiště či inline dráhy. „Chceme, aby kampus stejně jako v řadě zemí v zahraničí žil i poté, co studentům skončí výuka," uvedla rektorka Ilona Mauritzová s tím, že nové sportovní zázemí bude sloužit i obyvatelům Plzně.