Celkem je zde uveřejněno pět příběhů beze jmen. Výše uvedený podle všeho patří bývalému proděkanu fakulty právnické Ivanu Tomažičovi. Také v ostatních případech jde o problematické absolventy, u nichž již univerzita zahájila správní řízení o odebírání titulů Ph.D. tím, že jim rektor Josef Průša minulý pátek odeslal informativní dopisy. Podle neoficiálních informací je má obdržet ještě bývalý předseda akademického senátu fakulty Daniel Telecký, bývalý náměstek policejního prezidenta Jan Brázda a pedagogové fakulty Ondřej David, Jan Kavka a Jan Suchý.

Telecký i Brázda již dříve avizovali, že se budou bránit soudní cestou. „Nemám jiné možnosti než využít právo nebo apelaci na zdravý rozum. První cesta je daleko zdlouhavější než ta mediální a co se týká druhé varianty, tak ta jak je vidět, moc nefunguje,“ říká Telecký. Jako příklad uvádí, že za stejné chyby, které byly nalezeny i u jiných absolventů, je viněn jen on.

Vyšetřovací komise mu v dopise, který prý zatím ještě stále neobdržel, vytýká mimo jiné, že není zpřístupněna jeho dizertační práce a vyzývá ho k jejímu předložení. „Já ji předložím, ale nenechám jim jí. Po všem, co se děje, už nikomu nevěřím, nehledě na to, že všichni dobře znají důvod, proč není veřejně přístupná. Jsem totiž vázán smlouvou k nakladatelství, a to by se neobešlo bez sankcí,“ vysvětluje Telecký.

Odebrat vysokoškolské osvědčení, jak univerzita diplomu říká, podle nich navíc také není tak jednoduché. „Diplom je totiž doklad a žádné osvědčení, správní řízení pak probíhá úplně jinak včetně jiných časových termínů při postupu. Navíc i student prvního ročníku práv vám řekne, jaký je rozdíl mezi nedodržením zákona a nedodržením vnitřních předpisů školy,“ říká Telecký. Naráží tak na fakt, že osvědčení lze odejmout, pokud došlo k porušení zákona. „A žádný zákon jsem neporušil,“ tvrdí Telecký.

Podle nej i podle Brázdy se na univerzitě hledají mediálně známé oběti. „Je mi vyčítáno, že moje zkušební komise nebyla správná. Já jsem se jí jako student vážně neptal, zda byla schválena vědeckou radou,“ protestuje Brázda. Nelíbí se mu, že zatím co ZČU soudí studenty, odvádí pozornost od sebe a od toho, že naprosto selhala její kontrolní činnost. Je to jako kdybych pět let dával dítěti jen kapesné, jinak si ho nevšímal a pak se divil, že si za to kupovalo celou dobu drogy,“ přirovnává Brázda.

Kritizuje i to, že se s ním univerzita po celou dobu ani nebavila. „Výstup z šetření komise byl už v prosinci. Třikrát jsem psal rektorovi dopis. Jednou mě odpověděl, že proti mě nic nemá a na další se neozval. Všechny doklady o studiu bych jim ukázal,“ doplňuje Brázda.