„Zahájená výstavba není primárně určena pro vzdělávání studentů, ale investice jsou směřovány do oblasti výzkumu a vývoje. Vzniknou tak nová pracovní místa v oblasti služeb s vyšší přidanou hodnotou, které směřují k posílení základny znalostní ekonomiky v Plzni,“ sdělil na páteční tiskové konferenci kvestor ZČU Antonín Bulín.

ZČU je jedním z největších zaměstnavatelů na území města Plzně. Počtem zaměstnanců a studentů je ZČU největší korporací na území města, po Klatovech se jedná o největší aglomeraci v kraji. „V nadcházejícím období se univerzita díky grandióznímu úspěchu v soutěži o projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) stává významným investorem. Plánovaný objem investic překračuje 4 miliardy korun,“ uvádí Bulín.

Všechny projekty mají již stavební povolení. „ZČU potažmo Plzeň, se stala nejúspěšnějším univerzitním městem v Česku. Nezanedbatelným přínosem budovaných výzkumných center je spolupráce s významnými světovými firmami, které spolupracují na výzkumných projektech,“ dodává kvestor.