Na řešení bude s NTC na ZČU spolupracovat Fakulta aplikovaných věd.

Pětiletý projekt se zaměří na studium materiálů, které vykazují zcela nové vlastnosti vysvětlitelné právě kvantovou fyzikou. Využití naleznou nejen v kvantových počítačích, unikátních senzorech, integrovaných obvodech či elektronických zařízeních pracujících takřka bez energie, ale také v oblasti medicíny či pokročilých biotechnologiích. Mohou mít také zásadní význam pro bezemisní technologie. Projekt, na němž se v roli partnerů podílí také Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, je v celkové hodnotě bezmála půl miliardy korun.

Navíc kromě projektu zaměřeného na výzkum kvantových materiálů čeká NTC ještě spolupráce na projektu „Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů“, který vede Vysoké učení technické v Brně. I ten je jedním z patnácti podpořených projektů.

„To, že se mezi patnáct podpořených projektů dostaly dva s účastí ZČU, přičemž u jednoho z nich byla ZČU dokonce hlavním žadatelem, je vynikající úspěch. Na obou budou kooperovat špičkové výzkumné skupiny z českých univerzit, které budou rozvíjet i spolupráci na mezinárodní úrovni,“ uvádí rektor ZČU Miroslav Lávička s tím, že podpora z OP JAK je důkazem kvality výzkumných týmů ZČU a významu podpořených projektů pro rozvoj konkurenceschopnosti České republiky v oblasti inovací.

„Projekt Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích stojí na světově uznávaném odborníkovi Jánu Minárovi, který postavil silný mezinárodní tým. Součástí odborného panelu je mezi dalšími osobnostmi také nositel Nobelovy ceny za fyziku Andre K. Geim z University of Manchester. Projekt významně posiluje postavení celého regionu v rámci evropského výzkumného prostoru,“ říká ředitel NTC Petr Kavalíř.

Děkan Fakulty aplikovaných věd Miloš Železný dodává: „Je to úspěch i pro naši fakultu. Jsem rád, že tým z katedry fyziky kolem Jaroslava Vlčka a Petra Zemana se významnou měrou zapojí do řešení tohoto projektu, a přeji jim hodně úspěchů.“

„Naše spolupráce s touto katedrou se prohloubila především díky Jaroslavu Vlčkovi. Dosud jsme ale síly spojovali jen v menších projektech, proto je skvělé, že se před námi rýsuje takto velká příležitost,“ říká Ján Minár.

Projekt Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích si klade za cíl také další zkvalitnění doktorského studia a podporu mladých vědců, například Aki Pulkinena a Andrey Konečné. „Aki je u nás na NTC od začátku tohoto roku, pochází z Finska a je to velmi nadějný mladý výzkumník, proto jsem si jist, že svoji úlohu zvládne na jedničku. Mladé vědkyně bude reprezentovat držitelka grantu GAČR Junior Star Andrea Konečná z VUT Brno, která svou kariéru začala rozvíjet pod vedením profesora Kolíbala,“ dodává Ján Minár.

Ján Minár přišel na ZČU z mnichovské univerzity. Díky projektu financovanému z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, spolufinancovaného z Evropských strukturálních investičních fondů, zde vytvořil silný a respektovaný mezinárodní tým – důkazem je např. nedávno získaný ERC CZ grant nového člena týmu Maura Fanciulli. „Nyní budeme moci pokračovat ve výzkumné práci díky podpoře z projektu OP JAK. Tento úspěch svědčí o tom, že správně nastavené výzkumné výzvy ministerstva školství generují spolupráci výzkumných týmů a dlouhodobé výsledky nejen pro celou univerzitu. Jde o jasný důkaz toho, že podpora vědeckého výzkumu a inovací skýtá perspektivní výhody pro naši společnost,“ doplňuje Petr Kavalíř.