V současnosti disponuje 28 objekty, z toho v centru nebo v jeho blízkosti se jedná o 17 staveb. Nejvíce ZČU uvažuje o vrácení budov v Husově a Tylově ulici, kde sídlí ekonomická fakulta. Ta by se přesunula do kampusu na Borských polích.

ZČU hospodaří s ročním obratem přibližně 2 miliardy korun. Provoz všech objektů spolkne každý rok asi 60 až 70 milionů korun. „Pokud by ekonomická fakulta objekty opustila, konkrétně jde o adresy Husova 11 a Tylova 18, ušetřili bychom za 12 měsíců odhadem asi pět milionů korun," konstatoval prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek. Doplnil, že univerzita chystá tuto změnu až v následujícím akademickém roce, tj. 2016/2017.

V univerzitním kampusu na Borských polích jsou v současnosti k dispozici prostory, jež se uvolnily díky přestěhování laboratoří Fakulty aplikovaných věd do nového výzkumného centra NTIS. „ZČU by mohla využít fungování ekonomické fakulty vedle technických fakult, vzájemně se obohatit, a rozšířit tak výstupní kvalifikaci absolventů technických fakult," doplnila tisková mluvčí Kamila Kolářová.

Právě na Borská pole, kde jsou soustředěny všechny technické obory, se ze stejného důvodu už v roce 2013 přesunul Ústav jazykové přípravy ZČU z původního objektu Tylova 15. Část filozofické fakulty se zase odtud přemístila do Sedláčkovy ulice.

Stěhování se nevyhne ani Fakultě zdravotnických studií ZČU. Studenti se zatím vzdělávají v prostorách bývalého ředitelství Škody (Tylova 59) a také v Bolevci. V budoucnu už by na náměstí Odboje, kde se druhá budova nachází, jezdit neměli. Podle tiskové mluvčí Kolářové chystá vysoká škola projekt na opravu druhé části objektu v Tylově ulici.

Ačkoli univerzita plánovala na Borských polích vedle výstavby výzkumných center také sportoviště, nové sportovní haly, dráhy na in-line bruslení, ale i přírodní amfiteátr, z tohoto záměru zatím ustoupila. Teď se dokončuje poslední z plánovaných center – RICE (Regionálního inovačního centra elektrotechniky). „ZČU se nyní nechystá k výstavbě nového objektu. Trendem je rekonstruovat stávající objekty v závislosti na aktuálních finančních možnostech," dodala mluvčí.

To se například týká objektu pedagogické fakulty ve Veleslavínově ulici. V červnu tady skončila první etapa oprav, která ZČU vyšla na 18 milionů korun. „Zahrnovala rekonstrukci části interiéru, především prostor ve 3. podlaží pro děkanát, který se sem spolu se studijním oddělením přesunul z budovy Sedláčkova 38," popsala Kolářová. Kvůli volbě nového děkana zatím není jisté, kdy odstartuje druhá etapa. Nicméně ještě do konce roku stihne pedagogická fakulta vyměnit okna, což vyjde na zhruba 4,5 milionu korun.

Nový kabát za 12 milionů korun dostávají také budovy v Sedláčkově ulici (konkrétně č. 15 a 38). Hotovo by mělo být už na podzim.

close Kampus ZČU na Borských polích zoom_in