Studentům nabídne od října nejen nové studovny určené k týmové práci či jednotlivcům, ale také relaxační zázemí s kavárnou.

Plocha volného výběru se rozšíří o dvojnásobek, samotných studijních míst mezi regály však výrazně nepřibude. „Vznikne ale 93 úplně nových míst ve studijní hale, devět míst v individuálních a 53 ve skupinových studovnách," uvedla ředitelka Univerzitní knihovny Miloslava Faitová.

Knihovnice doufají, že nový typ skupinové studovny uvítají hlavně vysokoškoláci, kteří chtějí v klidu pracovat na týmových projektech. „V samostatné místnosti pro deset lidí budou mít k dispozici notebook i dataprojektor, takže si budou moci například vyzkoušet chystanou prezentaci," přiblížila novinku tajemnice knihovny Radka Tichá. Nyní studenti podobné útočiště na univerzitě nenajdou. V budově vznikne i devět uzamykatelných studoven pro individuální práci.

Třípodlažní přístavba stávající knihovny začala loni v červenci, nyní je hotová hrubá stavba. V pondělí začne propojování obou budov, což si vyžádá dvoutýdenní uzavření knihovny. Výstavba samotné budovy přijde na 58 milionů korun, zhruba dalších 22 milionů si vyžádá vybavení a software. Přibudou i nové knihy. Rozšiřování knihovny je spojeno i s rozrůstáním samotné univerzity. Na začátku akademického roku byla otevřena nová budova Ústavu umění a designu, budují se čtyři výzkumná centra, v plánu je přestěhovat na Bory fakulty dosud sídlící v centru města.

Knihovna bude svou úrovní srovnatelná s tou na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nebo Národní technickou knihovnou v Praze. Původně bylo na stavbu plánováno 107 milionů korun, díky vysoké konkurenci firem klesla cena o 50 milionů. Projekt je financován z evropského operačního programu Věda a výzkum pro inovace.