V univerzitním areálu na Borských polích právě startuje vznik nového objektu evropského centra excelence fakulty aplikovaných věd určeného pro výzkum a vývoj. Projekt za téměř 1,1 miliardy korun zafinancuje EU, stát na něj doplatí zhruba 123 milionů korun. V procesu schvalování byl hodnocen nejvýše ze všech projektů v této oblasti v ČR.

Dalších více než 500 milionů Kč (rovněž hrazených z podst. části z EU) je určených pro další akci, jejímž cílem je vystavění učeben a zkvalitnění výuky spojené právě s výzkumem. „Vlastně postavíme novou budovu, do jejíž jedné části se přesune veškerý výzkum, druhé křídlo začnou využívat studenti," potvrdila manažerka projektu Jaroslava Maříková ze ZČU v Plzni.

Znamená to, že univerzita se rozroste nejen stavebně, ale přibudou v ní další pracovní příležitosti jak pro vědce,tak pro studenty a absolventy. „Vytvoříme 160 pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje," potvrdila Maříková s tím, že nové centrum špičkové úrovně by mělo přitáhnout odborníky z celé Evropy. Fakulta nyní pracuje na řadě vědeckých úkolů například v informatice nebo kybernetice, kde se soustřeďuje na inteligentní rozhodování, automatické řízení či řečové technologie. Druhým směrem je materiálový výzkum, v němž vyniká vývoj nanostrukturních tenkovrstvých materiálů na bázi plazmových technologií.

Nový objekt pro výzkum a výuku bude vyrůstat necelé dva roky, kolaudace je naplánována na duben 2014. V jeho těsné blízkosti snad v budoucnu povedou tramvajové koleje, i když plány s tramvajovým spojením k univerzitě město odložilo.

Primátor Martin Baxa (ODS) se ale dušuje, že stavbu důležitou pro univerzitu město neodpískává definitivně. „Její příprava se ale dostávala do velkého prodlení. Bylo nutné zvážit i finanční stránku," připustil Baxa s tím, že v budoucnu by město mohlo dosáhnout na vyšší dotaci EU.

To potvrzuje i ředitel Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš. „Mohlo by jít až o 70 procent nákladů a osobně se domnívám, že stavba tratě by mohla začít v roce 2015," uvedl Beneš. Dotace do výzkumného centra není jediná, kterou dokázala ZČU z unie získat. Celkem se jí podařilo dosáhnout na projekty za tři miliardy korun. „Při poměru velikosti univerzity a peněz, které dostali, je to výjimečný úspěch," potvrdil Beneš.

Co také zkoumají

Kybernetické systémy řízení
Počítačové a informační technologie
Kvalitativní a kvantitativní matematické modely
Nanostrukturní tenkovrstvé materiály (například auto potažené tímto materiálem by se nemuselo umývat)
Řečové technologie využívané například Českou televizí.