„Dále v rámci Centra poradenských a podpůrných služeb (CPPS) poskytujeme i podporu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) či studenty socioekonomicky znevýhodněné," říká vedoucí centra Pavla Hrabačková.

Studenti, kteří mají tělesný nebo duševní handicap či trpí poruchou učení, tak mají nárok na individuálnější přístup již od přijímacího řízení. „Upravíme řízení podle typu handicapu uchazeče o studium, později i studijní plány a zajistíme zpřístupnění studijních materiálů, podle potřeb studenta," vysvětluje vedoucí. V rámci studia může student využívat všech služeb nabízených v IPC, a zároveň služeb CPPS.

„Naší vizí není jen poskytovat servis studentům, ale zkoušet nové věci, být otevření a hlavně bořit bariéry. Jsou totiž často zbytečné a studentům, kteří by mohli být jinak úspěšní, znesnadňují jejich studium. Také dohlížíme na to, aby naše služby nebyly zneužívány a aby nebyly narušeny nároky na studenta. Cílem je umožnit studium studentům a potencionálním uchazečům jej zpřístupnit," vysvětluje Hrabačková.

Centrum se zapojuje i do projektů, jež rozvíjí oblast vzdělávání osob se SVP. Tento rok například na ZČU skončil projekt Rovné příležitosti pro všechny, díky kterému vznikly mnohé zajímavé aktivity. Měly za úkol dovednosti zapojených studentů co nejvíce rozvíjet. Patří mezi ně i pořádání krátkodobých mezinárodních vzdělávacích cest za asistence pracovníků IPC. „Díky spolupráci se zahraničními univerzitami a institucemi měli studenti možnost využít nabízených zahraničních stáží. Mohli okusit aspoň na krátkou dobu studium v zahraničí," říká Hrabačková.

Cílem projektů je studenty motivovat, rozvíjet a dodávat jim sebevědomí. To se rozhodně podařilo u Martina, studenta technického oboru, který navštívil Holandsko. „Nejvíce mi dal okamžik, kdy jsem si šel sám koupit pití do stánku. Zní to zvláštně, ale tohle byla první chvíle, kdy jsem překonal svůj psychický problém s mluvením v angličtině. Od té doby se nebojím v cizině anglicky promluvit, i když vím, že jsem to s největší pravděpodobností řekl špatně," svěřuje se student. Martin se nyní hlásí se také na studijní pobyt přes Erasmus. „To je podle nás pracovníků ten největší úspěch," dodává Hrabačková.