Už po dvaatřicáté se letos od 11. do 29. července bude konat Mezinárodní letní jazyková škola. Zájemci si mohou vybrat z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, čínštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Letní škola je určena pro zájemce různého věku, tedy pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne. „Letošní novinkou je kurz španělštiny pro děti od 12 do 15 let, protože evidujeme velký zájem dětí z druhého stupně základních škol. Proto jsme se rozhodli, že kurz pro tuto věkovou kategorii uspořádáme,“ řekla jedna z organizátorek Daniela Kopřivová s tím, že uzávěrka přihlášek, které se podávají elektronicky, je 19. května.

Od 11. do 29. července pořádá po šestnácté Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ArtCamp. Letní umělecká škola se letos vrací po dvouleté covidové pauze. Milovníci umění všeho druhu mohou vybírat z více než čtyř desítek kurzů a podle provozní ředitelky ArtCampu Lenky Kodýtkové je letní škola umění největší svého druhu v republice, ale i v Evropě. „Kurzy jsou určené pro širokou veřejnost. Část z nich je určená jako příprava pro talentové zkoušky, ať už na naši fakultu nebo jinam. Další část počítá s vysokoškolskými studenty umění a v neposlední řadě se mohou hlásit i lidé, kteří se chtějí naučit něco nového,“ vyjmenovala Kodýtková.

Stavba zárodku tunelu v Plzni-Božkově.
V Božkově se začíná stavět tunel pod novou železniční tratí. Podívejte se

ArtCamp nabízí nejen pravidelné kurzy zaměřené na klasické i moderní techniky výtvarného umění, na design a performativní umění, ale i několik novinek a zajímavých hostů. Poprvé proběhne například kurz zaměřený na analogovou fotografii nebo na problematiku intervencí do veřejného prostoru. Zájemci se mohou hlásit do 31. května.

Novinkou letošního roku je umělecký letní tábor pro děti ArtCamp Kids, který se koná od 8. do 12. srpna. „Děti si budou moci vyzkoušet jednu ze šesti uměleckých disciplín, rozvíjet svůj talent a získat nové dovednosti, ale díky spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni se i dozví více o cestě uměleckého díla od jeho vzniku až na stěnu galerie, získají nové podněty při prohlídkách výstav a plnění hravých, tvořivých aktivit přímo ve výstavních prostorách. Nové znalosti a dovednosti pak uplatní při prezentaci výsledků své práce na závěrečné výstavě pro kamarády a rodiče,“ informovala mluvčí ZČU Šárka Stará. Zájemci o letní umělecké kurzy pro děti se mohou hlásit do 30. června.

Petr Kopfstein letecká akrobacie - letoun Extra 330 SC vítěz Red Bull Air Race Challenger Cup - Den ve vzduchu Plasy 2022
Na improvizaci ve vzduchu nespoléhám, říká Petr Kopfstein

Nabídku letních škol na ZČU letos obohatila také Fakulta pedagogická. Fakultní studentský spolek Přestávka připravil příměstský tábor pro děti ve věku 8 až 13 let Putování s moudrou sovou. „Konat se bude v budově FPE na Klatovské třídě, a to v termínech od 11. do 15. července a od 22. do 26. srpna. V obou turnusech se děti mohou těšit na pestrý celodenní program plný zážitků, poznání, her a pokusů, připravený studenty, kteří budou zastávat roli lektorů. Program bude zahrnovat všechny běžně vyučované předměty od jazyků přes tělocvik, přírodovědné a humanitní obory až po výtvarnou a hudební výchovu,“ popsala Šárka Stará s tím, že kapacita každého turnusu je 20 účastníků. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím registračního formuláře na webu spolku Přestávka.

Už popatnácté se letos uskuteční letní škola elektrotechniky JuniorFEL, určená pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají základní znalosti z fyziky a především se zajímají o elektrotechniku a elektroniku. 15. ročník JuniorFEL se bude konat tradičně v závěru prázdnin, a to od 22. do 26. srpna.

„Novinkou v programu bude výroba ‚smart‘ svítící vlaštovky. Účastníci si ji složí z papíru s ohebnými vodivými spoji, které slouží k propojení elektronických součástek a baterie. Studenti si tak zkusí pájení světelných diod i ‚namalování‘ správné hodnoty uhlíkového odporu pro jejich rozsvícení. Na závěr si s vlaštovkami zasoutěží v letu na cíl a nejdelší vzdálenost a samozřejmě si je odnesou i s sebou domů,“ přibližuje Jaroslav Fiřt z organizačního týmu. Zájemci se mohou hlásit do 19. května.

Hasiči olej ve studánce zlikvidovali sorbentem.
Do vody v lesní studánce někdo vylil olej, stejně dopadl i rybník v Sedlci

Fakulta ekonomická zve zájemce z řad žáků základních a středních škol na 11. ročník letní školy Homo Economicus, která se bude konat od 11. do 15. července 2022. „Po úspěchu předchozího ročníku proběhne letní škola paralelně: v prostorách fakulty v plzeňském kampusu na Borech a současně v Karlovarském kraji na pobočce v Chebu,“ uvedla mluvčí.

V rámci týdenního programu na zájemce čeká soubor přednášek na téma „Finanční gramotnost aneb Investice do budoucnosti“. Účastníci se seznámí s problematikou platebního styku nebo s moderními technologiemi ve spoření a investování, naučí se vyhodnotit, kdy volit mezi okamžitou spotřebou a jejím odkladem do budoucnosti v podobě spoření či investic, a také nahlédnou pod pokličku online transakcí a kyberbezpečnosti. Stejně jako v předchozích ročnících navštíví např. Českou národní banku. Přihlášky lze podat do 30. června.

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd na letošní rok připravila jubilejní 10. ročník kybernetického soustředění Campo Arduino. „Kemp robotiky, při němž se účastníci seznámí s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici, je určen žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol. Soustředění se uskuteční v červenci na gymnáziích v Domažlicích a v Klatovech a poté ve dvou srpnových termínech přímo v budově Fakulty aplikovaných věd v Plzni,“ sdělila Stará. Podrobné informace a přihlášku najdou zájemci na webu campoarduino.zcu.cz.

Na 34. Skupově Plzni se představí i Divadlo loutek Ostrava s představením Prodaná nevěsta.
Skupova Plzeň připomene dva velikány, novinkou je venkovní loutkové odpoledne

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd zve také na 5. ročník letního kybernetického soustředění vyšší úrovně Campo Lampone, které proběhne od 22. do 26. srpna v budově fakulty v kampusu ZČU na Borských polích. Určeno je pro ty, kdo už mají zkušenosti s programováním například z kurzu Campo Arduino a jsou schopni pracovat samostatněji. Kurz je určen pro dvacet účastníků. Vybráni budou chronologicky podle data zaslané přihlášky.

Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd připravuje 4. ročník letní školy aplikované fyziky NanoCamp, a to v termínu od 24. do 26. srpna. Účastníci se dozví, kde všude se využívají nové nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi, a seznámí se s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně připravují a analyzují. Vyzkouší si přípravu tenkovrstvých materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií, prozkoumají vlastnosti připravených materiálů pokročilými analytickými metodami a získají představu o možnostech a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ve své letní škole BootCamp opět přivítá své nově nastupující studenty, kteří nemají ze střední školy zkušenosti s programováním. Toto týdenní programovací soustředění se bude konat dva týdny před začátkem zimního semestru. Studenti se během něj zúčastní přednášek o teorii programování a budou řešit programátorské úlohy, což jim usnadní nástup do prvního ročníku bakalářských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd.

Uhynulí rys David a vlčice Pandora na archivních snímcích.
Smutek na Šumavě. V návštěvnických centrech NP Šumava uhynula vlčice i rys

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (UK) pořádají již podruhé letní školu zaměřenou na single-cell analýzy (analýzy jednotlivých buněk), tentokrát cílenou na využití v imunoterapii. Bude se konat od 7. do 14. září v obou výzkumných centrech, která se na organizaci podílejí. Studenti a mladí výzkumníci se v ní pod dohledem odborníků z UK a ZČU a se zapojením odborníků z Lékařské univerzity ve Vídni, Londýnské univerzity South Bank a Varšavské univerzity v roli supervizorů podrobně seznámí se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat. Účastníci by měli mít alespoň základní laboratorní dovednosti. Letní škola má kapacitu 20 míst, přihlášky lze podávat prostřednictvím formuláře na webu letní školy, a to do 15. května.