Sumu kolem 180 milionů korun zaplatí škola buď z evropských fondů, anebo postupnými splátkami, které už má s podnikem předjednané. Do úprav zachovalého objektu až pro 4000 studentů bude muset dát asi 30 milionů korun. Kupní smlouva by měla být připravena k podpisu v polovině února.

„Výuka tam začne od nového akademického roku, část kateder fakulty zdravotnických studií už tam je v pronájmu,“ doplnil rektor univerzity Josef Průša. Fakulta má nyní 700 studentů a od nového roku jich bude 1000. Další fakultou, která se tam má přesunout, měla být filozofická s více než 3000 studenty. Její vedení se stěhování brání. Děkan Pavel Vařeka potvrdil, že vedení fakulty i její senát se stěhováním do škodováckého ředitelství nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že nákup objektu už schválila správní rada ZČU, univerzitní akademický senát a nově vedení, může ale rektor filozofům přesun do nové budovy nařídit.

„Budeme s nimi ale dále jednat. Variantou by byl přesun kateder, které jsou nyní v nájmu v kancelářském centru Avalon (katedry politologie a sociologie),“ řekl Průša. V záloze pro nové prostory má další katedry ZČU. Neuvedl ale které, protože s nimi zatím nejednal. Krajní možností využití jsou komerční pronájmy. Není také vyloučeno, že ZČU převezme jen část směrem k hlavní škodovácké bráně.

Univerzita má jisté peníze z evropských fondů, které jsou ale striktně určeny na rozvoj doktorského studia. Proto by potřebovala fakultu, která je má akreditované, například filozofy. Pokud by nešlo peníze EU použít, škola využije zřejmě své volné vnitřní zdroje spolu s překlenovacím úvěrem a škodováckou nabídkou na splátkový kalendář.

O ředitelství mělo ještě nedávno zájem také město Plzeň, které na ní ale potřebovalo přistavět dvě patra, což podle Průši statici vyhodnotili jako nemožné. Úpravy kanceláří a zasedacích místností na menší posluchárny ZČU jsou ale reálné, stropy stovky studentů unesou.