„Plzeň je univerzitní město a naším cílem je přivést na univerzitu ještě více zahraničních studentů, ale i pracovníků se zahraničními zkušenostmi. Nabídnout můžeme zajímavé obory s důrazem na inovace i skvěle vybavené laboratoře,” řekl Miroslav Lávička a dodal, že do roku 2027 by si představoval navýšení počtu studentů až o dva tisíce.

„Měli bychom využít stoupající demografické křivky a usilovat o to, aby se motivovaní mladí lidé rozhodovali právě pro nás. V současné době ZČU vzdělává zhruba 11600 studujících, máme však kapacity na výrazně větší počet,” vysvětlil Lávička. Univerzita však musí podle něj projít digitální transformací. Digitalizace v oblasti vzdělávání, tvůrčí činnosti i administrativních procesů je nutná podmínka pro zajištění efektivního fungování školy.

Poptávka zaměstnavatelů je především po absolventech technických oborů a proto se chce ZČU zaměřit právě tímto směrem. V současné době je jich z celkového počtu studentů přibližně jen jedna čtvrtina. Cílit chce univerzita také do Karlovarského kraje, odkud by podle rektora mohlo do Plzně přicházet více uchazečů.

Nově zvolený rektor Miroslav Lávička.
Novým rektorem Západočeské univerzity v Plzni bude Miroslav Lávička

Pro všechny studenty a zaměstnance by chtěla být univerzita i místem pro příjemné trávení volného času. Vzniknout by zde proto mohla kavárna se vstřícnější otevírací dobou, odpočinkové koutky a relaxační místnosti. „Chceme, aby místo bylo příjemné a bezpečné i pro lidi z okolní obytné zóny. A všichni musejí vědět, že se na univerzitu mohou v případě potřeby s důvěrou obrátit,” vysvětlil svoji představu Lávička.

Západočeská univerzita si letos připomene 75. výročí své nejstarší fakulty, protože jako pobočka Univerzity Karlovy vznikla v roce 1948 Fakulta pedagogická. Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla otevřena o necelý rok později jako součást ČVUT. Do oslav 75. výročí svých počátků zařadí univerzita akce nejen pro studující a akademickou obec, ale i pro veřejnost. Program oslav se v současné době připravuje.