Odborníky na průmyslový design, bavorská studia nebo programování NC strojů by ráda vychovávala Západočeská univerzita v Plzni. Vysoká škola požádá o 17 nových studijních programů. Pokud Akreditační úřad žádostem vyhoví, začne se většina specializací vyučovat už za dva roky.

Fakulta aplikovaných věd chce navazující magisterský program věnovaný územnímu plánování. Dosud totiž bakaláři nemají možnost v zaměření pokračovat.

Rozšíření stávajícího portfolia plánuje také Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Studenti se budou moci vzdělávat v didaktické či mediální ilustraci. Novinkou by měla být rovněž interaktivní tvorba. „Půjde o průsečík grafického designu, animace a videa. Absolventi najdou uplatnění při tvorbě filmových titulkových sekvencí, znělek, reklam, internetových videí nebo animací na webu,“ přiblížil proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Jindřich Lukavský. Doplnil, že unikátní je design modelling umožňující práci na zakázkách od firem z automobilového průmyslu. Kromě uvedených čtyř programů (vždy bakalářský a navazující magisterský) plánují přijímat zájemce, kteří chtějí získat doktorský titul ve volném a užitém umění.

O nováčky usiluje též ekonomická fakulta. Ráda by pro praxi připravila odborníky na marketingové a projektové řízení (oba programy jsou bakalářské). Už od roku 2019 se mohou zájemci specializovat na projektové a procesní řízení či ekonomickou a regionální geografii. Další magisterský program zabývající se rozvojem nemovitostí připravuje vedení fakulty se společností InterCora. „Absolventi najdou uplatnění ve sféře komerční správy budov, nekomerčních organizací i ve veřejné správě,“ nastínila proděkanka pro studijní záležitosti Hana Kunešová.

Pozadu nezůstane ani filozofická fakulta, jež požádá o akreditaci bakalářského programu týkajícího se sociální práce a navazujícího programu o bavorských studiích. V druhém uvedeném případě naváže plzeňská vysoká škola spolupráci s univerzitou v Regensburgu. Absolventi se dobře zorientují v příhraničním německém regionu a česko-bavorských vztazích.

Vědomosti spojené se zdravým životním stylem a sportem získají studenti na pedagogice pohybové prevence (magisterský program). Strojaři by rádi zaujali dvěma bakalářskými novinkami, a to zaměřením na zabezpečení jakosti a programování NC strojů. Fakulta zdravotnických studií chce umožnit zájemcům o ortotiku protetiku (obory týkající se umělých náhrad částí lidského těla) vzdělávat se dálkově.

Ilustrační snímek
Lékárnám v kraji chybějí asistenti. Bude hůř?