Čtyři již byla odeslána a u zbylých 37 správní řízení ještě pokračuje. Usnesení nabývá právní moci dnem doručení, a to i tehdy, když si je adresát nevyzvedne. Dva měsíce po doručení může dotyčný podat žalobu u soudu. Podle informací univerzity už lhůta téměř uplynula, nikdo se však proti zrušení diplomu nebránil a zřejmě ani nebude.

„Koncem minulého roku univerzita rozeslala oznámení o zahájení správního řízení 41 absolventům magisterského studia, přičemž 11 z nich si obsílku nevyzvedlo. Čtyřem lidem jsme na začátku roku 2011 odeslali rozhodnutí o zrušení magisterského diplomu, které si nevyzvedli dva z nich, platí ale jako doručené. U zbylých správní řízení pokračuje,“ uvádí právní expert František Korbel.

Univerzita se rozhodla, že usnesení odešle jen ve zcela jasných a prokazatelných případech nesplněných studijních povinností. „Pochybnosti jsou u všech, s nimiž bylo řízení zahájeno, u některých ale není snadné to prokazatelně dokázat,“ říká rektorka ZČU Ilona Mauritzová.

Zajímavé je, že až na tři výjimky se nikdo z obeslaných nehájí jinak než slovy, že na to univerzita nemá právo. „Nikdo z nich se nesnaží dokazovat, že studoval řádně. Pouze se osočují vůči našemu nynějšímu konání,“ sdělil emeritní rektor Josef Průša.

Vedení univerzity nepřekvapuje ani to, že ji ani jeden ze čtyř zbavených diplomu ještě nezažaloval. „Dvouměsíční lhůta již téměř uběhla, ale nemyslím, že k tomu ještě v poslední chvíli dojde. Ačkoliv žalobou vyhrožoval při zahájení správního řízení téměř každý. Zřejmě si uvědomují, že oni jsou ti veřejně činní, a nechtějí, aby se potvrdila jména. Navíc nemohou dokázat, že studovali řádně, protože nestudovali,“ vysvětluje si nepodání žalob Průša.

Zrušení diplomu se podle předpokladů dotkne ještě zhruba 15 až 20 dalších absolventů práv. Všechna správní řízení chce rektorka dokončit do tří měsíců.
Právnickou fakultu čeká v nejbližší době interní audit, jež má vyhodnotit rok 2010 na právnické fakultě. Předsedou komise, která jej provede, by měl být na návrh Mauritzové i děkana Květoslava Růžičky Karel Eliáš. O tom, zda tuto funkci definitivně přijme, se rozhodne právě dnes.