„Přispívá to k psychické kondici. Dává jim to velkou motivaci s fyzickým stavem se poprat a velkou vůli vrátit se domů. Jsme jediná nemocnice v České republice, která má terasu pro nemocné, mohou tam pobývat i s příbuznými,“ řekl profesor Matějovič 29. února při příležitosti otevření zrekonstruované Metabolické JIP a zahájení výstavby nových oddělení Kardiologické kliniky FN Plzeň. Zdůraznil, že intenzivní péče se dynamicky rozvíjí.

Zdroj: Nová Alena

Nová JIP přinesla rozšíření lůžkové kapacity a komfortní prostory pro pacienty i pro zaměstnance. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek při otevření uvedl, že se mu prostory jako doktorovi velice líbí a jsou vytvořené do posledního detailu, tak aby byly co nejpohodlnější pro pacienty, ale také pro personál. „Tady například nebudou otlučené zdi, když se budou převážet nemocní. Je to dobře vymyšleno. To, o čem někteří říkají, že nejde, pak ve FN Plzeň ve spojení s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni jde,“ konstatoval ministr.

Součástí JIPky je nové moderní přístrojové vybavení, což bude mít zásadní vliv na kvalitu poskytované péče. „Rekonstrukci metabolické jednotky intenzivní péče na I. interní klinice jsme zahájili 23. ledna loňského roku. Původní prostory byly nevhodně uspořádané a nevyhovovaly současným potřebám pro zajištění plynulého provozu. Díky rekonstrukci můžeme také navýšit kapacitu na deset lůžek, což významně zvýší prostupnost zdejší péče,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Pracoviště ročně hospitalizuje 300 pacientů. Celková investice dosáhla 109 milionů korun, financována byla téměř 73 miliony z evropských fondů Integrovaného regionálního operačního programu a 36 milionů korun bylo z rozpočtu fakultní nemocnice.

Zahájení výstavby na Kardiologické klinice zase přinese navýšení ze současných 30 standardních a 11 JIP lůžek na dvojnásobek, a to na dvou nových lůžkových stanicích. „Splní se mi tak dlouhodobé přání,“ uvedl přednosta Kardiologické kliniky profesor Richard Rokyta. Stavební práce se provádějí v prostorách, které opustila Psychiatrická klinika, když se loni v únoru přestěhovala do nově vybudovaného pavilonu.

Doktor Lukáš Kielberger, koordinátor dárcovského programu transplantačního centra Fakultní nemocnice v Plzni, byl jedním z lékařů, kteří během divadelního představení řešili skutečnou transplantaci
Během divadelní hry řešili lékaři skutečnou transplantaci. Zachránili dva životy

Onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice a nemocných přibývá. U mužů i žen je nejvyšší úmrtnost na chronickou ischemickou chorobu srdeční, selhání srdce a akutní infarkt myokardu. Jen za uplynulý rok hospitalizovala Kardiologická klinika FN Plzeň čtyři tisíce pacientů. „Počty pacientů s kardiovaskulárními onemocněními bohužel stále rostou. Rozšíření prostor je zcela nezbytné pro zajištění potřebné péče nejen pacientům z Plzeňského kraje, ale i sousedních regionů. Celkové náklady na výstavbu nového moderního pracoviště ve výši 180 milionů korun uhradí nemocnice ze svého rozpočtu. Stavba by měla být dokončena v prosinci letošního roku,“ uzavřel ředitel Václav Šimánek