V Plzni je jich odhadem dvě stě čtyřicet. Čtyři desítky jsou „domácí" a zbylí „přespolní". Čtvrtina všech jsou cizinci, především Slováci. Řeč je o bezdomovcích, které mají Plzeňané denně na očích a na které si také často stěžují. Tento nešvar chce nyní město řešit.

„Stížnosti na bezdomovce od obyvatel města zaznamenáváme stále častěji," uvedl starosta centrálního městského obvodu Jiří Strobach. Obvod chce proto tuto problematiku řešit komplexněji.

„Lidem bez domova chceme nabídnout práci na veřejných prostranstvích. Odměnu by pak dostávali v poukázkách nebo formou bydlení," sdělil Strobach.

Bezdomovcům by sloužila ubytovna v Plachého ulici 42 v centru města, kde je kapacita zhruba třicet míst. Tam již dnes funguje ubytovna pro sociálně slabé občany. „Bude to nabídka pro ty, kteří mají zájem a chtějí svou situaci nějak řešit. Právě těm bychom takto chtěli pomoci s případným návratem do normálního života," vysvětlil Strobach.

Pro lidi bez domova by byly zajištěny například i služby lékaře. „Chceme také finančně podpořit terénní činnost, tedy společnosti, které s bezdomovci pracují. Například tak, že jim poskytneme dotaci na programy zabývající se otázkou bezdomovectví," nechal se slyšet Strobach.

Lidé bez střechy nad hlavou by například uklízeli veřejná prostranství, mohli by natírat lavičky či sázet stromky, spousta práce by se podle starosty našla také v areálu Škodalandu u borské přehrady.

Smělý plán by třetí plzeňský obvod rád rozjel co nejdřív. Informace chce během tohoto měsíce rozšířit mezi plzeňské bezdomovce prostřednictvím státních a městských policistů.

Ubytovna v Plachého ulici, kterou dnes provozuje městská charita a bytový odbor magistrátu, by se podle starosty nestala výlučně „bezdomoveckou", stále by tam našli místo i sociálně slabší občané nebo ti, kteří se náhle ocitnou bez střechy nad hlavou.

Podle Aleny Hynkové, vedoucí odboru sociálních služeb plzeňského magistrátu, je plán obvodu krok správným směrem. „Člověk dostane šanci a je na něm, zda ji využije. Může to pro něj být nový start," uvedla Hynková.

Lokalita před branou plzeňské Škodovky, kde se ubytovna nachází, patří dlouhodobě mezi problematické. Na denním pořádku jsou tu rvačky, hluk a nepořádek. Muži v uniformách zde na bezpečnost dohlížejí více než kde jinde.

„Je pravda, že ta lokalita patří mezi problematičtější z pohledu bezpečnosti. Určité problémy jsme tam řešili v minulosti, ale zdá se, že v současné době se to tam poměrně zklidnilo. Pořád tam ale strážníci častěji než jinde ve městě narazí například na vykopnuté dveře nebo na někoho, kdo přespává ve sklepě nebo na půdě," popsal zástupce velitele plzeňské městské policie Michal Rybáček.

„Určitě se zde na bezpečnost soustředíme více. Když to ale porovnám s jinými lokalitami, tak ještě více strážníků dohlíží na pořádek například v sadovém okruhu v samém středu města," uvedl Rybáček. Zhoršení bezpečnosti v okolí ubytovny kvůli přítomnosti bezdomovců se ale ne-obává. „Máme zkušenosti s azylovým domem ve Wenzigově ulici. A nemáme žádné poznatky, že by tam docházelo k nějakým problémům," uvedl Rybáček.

Centrální obvod nabídl práci lidem na ulici už v minulosti. Zájem však velký nebyl. „Teď už by to ale bylo efektivnější. Hovoříme tady o možnosti ubytování, o zdravotních prohlídkách, hygieně, případně o zřízení centra, kde by si lidé bez domova mohli uvařit nějaké jídlo," shrnul Strobach. Ten chce na konci měsíce znát, jaký bude mezi lidmi bez domova zájem.