„Přes umění je nejlepší cesta, jak zlepšit komunikaci menšiny s většinou," řekla v úvodním dokumentu v Plzni pracující manažerka ukrajinského původu Anna Chalušová a vzápětí vysvětlila i proč: „Umění totiž mluví samo za sebe a je tak srozumitelné pro všechny."

Program se dělil na dvě části. V té první odborné se mluvilo nejen o integraci a podpoře kulturních projektů cizinců žijících v Plzni. „Při kandidatuře na titul Evropské hlavní město kultury nám pomohlo i to, že jedním z proudů našeho projektu byl tranzit a integrace menšin," řekl primátor Martin Baxa.

Od čtyř hodin odpoledne pak následoval kulturní program. V jeho rámci bylo možné vyslechnout syrskou poezii z úst novinářky Saadat Ramadan, hru na středoasijské perkuse. Návštěvníci mohli vidět i vystoupení orientálního tance, prohlédnout si výstavu fotografií nebo si projít informativní stánky organizací zabývajících se prací s cizinci. To vše za zvuků tradiční hudby.

Nechyběla ani čajovna, arabské líčení, tetování henou, o které byl mezi přítomnými ženami velký zájem, nebo workshop arabštiny