„Něco podobně zaměřeného v regionu dlouhodobě chybělo, velmi malá byla i propagace architektury. Přitom Plzeňský kraj je díky své průmyslové minulosti i národnostní hranici bohatý na pozoruhodnou architekturu 19. a 20. století,“ vysvětluje vznik sbírky její kurátor Petr Domanický z galerie.

Předpokládá se vytvoření stálé expozice, jejíž součástí by se předměty staly. „Vzniknout by mohla v objektu na Klatovské třídě 110. Jinak pojatá architektonická expozice by mohla být i v plánované nové budově ZČG U Zvonu,“ doplňuje Domanický.

Zatím byly předměty prezentovány na třech výstavách.

Sbírka v současné době obsahuje šestnáct základních položek. Nejvýznamnější je soubor fotografií z archivu architekta Karla Lhoty, spolupracovníka slavného Adolfa Loose. „Zachycuje většinou Loosovy interiéry v Plzni. Značný význam má také soubor skic a fotografií prací architektů Bohumila Chvojky ml. a Marty Chvojkové a soubor fotografií plzeňského výstaviště z dob počátků výstav EX Plzeň,“ sděluje Domanický. Nechybí ani modely domů. Sem patří vyobrazení Rohrerovy vily, což je první funkcionalistická stavba na Plzeňsku a Hirschův dům s interiérem od Loose. „Modely rekonstruují nedochovaný původní stav objektů,“ dodává.

Cílem sbírky je soustředění hodnotných dokumentů i jejich odborné zpracování především o stavbách v Plzeňském kraji. Už teď je v ní ale několik exponátů, které region přesahují. Unikátní díla z období od gotiky po současnost, jež byla součástí kostelů, far a klášterů plzeňské diecéze, nabídne nové muzeum v prostorách bývalého františkánského kláštera. První návštěvníky by mělo přivítat v polovině června.

Na rekonstrukci prostor získalo biskupství kolem čtyřiceti milionů korun z Evropské unie. Projekt finančně podporuje také město a kraj. V menším rozsahu Diecézní muzeum fungovalo už v minulosti. Uzavřeno bylo před pěti lety.

Letos bude otevřeno v rozšířené podobě. „Klášter bude po všech stránkách využit do posledního čtverečního metru, což je pro mě velké zadostiučinění,“ uvedl plzeňský biskup František Radkovský. Návštěvníci budou moci spatřit například bývalou vrátnici a vstupní prostory, kde se na klášter napojuje městská hradba. „Uvidí nádherný skvost, kapli svaté Barbory, nahoře je zase nově upravená bývalá nemocnička a kaple, tam budou menší vzácné věci,“ dodává.